ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัว : VIP 5 ท่าน

เส้นทาง : จอร์แดน

ไฮไลท์ : เพตรา มหานครศิลาทรายสีกุหลาบ , เดดซี , วาดิรัม สตาร์วอร์

ช่วงเวลาแนะนำเดินทาง : เดินทางได้ทั้งปี ถ้าไม่ชอบอากาศร้อนควรหลีกเลี่ยง มิ.ย.-ส.ค.