Month: January 2021

โควิดระบาดรอบใหม่ ทำ “เที่ยวไทยวัยเก๋า” เลื่อนเปิดตัวโครงการ

โควิดระลอก 2 ทำ “เที่ยวไทยวัยเก๋า” ชะงัก คาดได้เริ่มอีกที มี.ค. 63