Month: March 2021

หนังสือเดินทางอายุ 10 ปี สามารถทำได้แล้ววันนี้ (11 มี.ค.64)

ราชกิจจานุเบกษา ออกระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ความสำคัญ สามารถ”หนังสือเดินทาง (Thai Passport) อายุ 10 ปี

โปรแกรม ทัวร์เที่ยวไทย ณ “สุราษฎร์+นครศรีฯ 3 วัน / 2 คืน

กุ้ยหลินเมืองไทย พักแพพันวารีย์ – ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด – เนินเทวดา – เส้นทาง Unseen ขนอม-สิชล –
วัดเจดีย์ – สวนตาสรรค์ สปาปลา – ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี – วัดพระบรมธาตุไชยา

โปรแกรม “ทัวร์เที่ยวไทย” ณ น่านนคร 3 วัน / 2 คืน

ทัวร์เที่ยวไทย **โปรแกรม 3 วัน / 2 คืน**
“น่านนคร” นำท่านไหว้พระ 9 วัด สัมผัสมนต์เสน่ห์ล้านนาตะวันออก ที่ยังคงเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทลื้อ กระซิบรักบันลือโลก แบบ “ปู่ม่าน ย่าม่าน”

ทัวร์เที่ยวไทย โครงการใหม่แต่แจก 5,000 บาท เหมือนเดิม

ทัวร์เที่ยวไทย โครงการใหม่จาก ททท. โดยจะสมทบเงินให้ 40% หรือไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนไม่จำกัดอายุ