Category: Montenegro

Europe Balkans (11-19/19-27 Oct’18 / OS)

ออสเตรีย-สโลเวเนีย-โครเอเชีย-มอนเตเนโกร
เดินทางเดือนตุลาคม *** ทุกกรุ๊ป ตรงวันหยุด ***
สัมผัสอาหารพื้นเมือง เรียนรู้วัฒนธรรมต่างทวีป

Europe Balkans Luxury (14 – 23 Oct’18/OS)

ออสเตรีย-สโลเวเนีย-โครเอเชีย-บอสเนีย-มอนเตเนโกร
*** เดินทางช่วงวันหยุดยาว ***
อาหารดี ทานอาหารขึ้นชื่อชวนชิมรสชาติ