Category: Slovakia

East Europe 8 Days (30 DEC 18 – 6 JAN 19 / TG)

ออสเตรีย สโลวัก เชค เยอรมัน 8 วัน เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตนน์ ที่คุณจะหลงใหล เหมือนกับหลุดเข้าไปในโลกแห่งเทพนิยาย, พิเศษสุด พักในฮัลสตัทท์ Hallstatt หมู่บ้านที่สวยที่สุดในโลก 1 คืน, นั่งรถไฟฟันเฟือง + ขึ้นกระเช้า พิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี ซุกสปิตเซ่ ZUGSPITSE บินตรงสบาย โดย  สายการบินไทย Thai Airways    เดินทางวันที่ 30…

East Europe 8 Days (3-10 Nov’18/TG)

ออสเตรีย สโลวัก เชค เยอรมัน 8 วัน  เวียนนา – บราติสลาวา – ปราก – เชสกี้ครุมลอฟ – พักใน ฮัลสตัทท์ Hallstatt หมู่บ้านที่สวยที่สุดในโลก 1 คืน – ทะเลสาบโคนิก – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตนน์ – มิวนิค บินตรงสบาย โดย  สายการบินไทย Thai Airways         …

Classic East Europe 10 Days (21 – 30 Oct’18 / TG)

บินตรงสุดสบายด้วยสายการบินไทย TG  
*** ตรงวันหยุด “วันปิยมหาราช” “ออกพรรษา” ****
**พิเศษ!!! Beaconboy Fun Run ยามเช้า ณ มิวนิค , เซนต์วูฟกัง , ปราก , เวียนนา **

ออสเตรีย สโลวัก เชค เยอรมัน 8 วัน (11 – 18 August ’18/TG)

ออสเตรีย สโลวัก เชค เยอรมัน 8 วัน
เดินทางช่วงวันหยุด 11 – 18 สิงหาคม 61
โดย สายการบินไทย (TG)