Month: April 2018

ITALY NORTH ROMAN 9 DAYS (26 MAY – 3 JUN ’18 / TG)

เที่ยวอิตาลีเหนือ แบบจัดเต็ม!! ทุกเมืองสวย
เดินทางตรงวันหยุด วิสาขบูชา
บินตรงการบินไทย ไม่ต้องรอเปลี่ยนเครื่อง

CLASSIC SWITZERLAND 9 DAYS (20 – 28 JUL ’18 / TG)

“คลาสสิก สวิสเซอร์แลนด์”
ชมธรรมชาติที่สวยงาม กับรถไฟกลาเซียร์เอ็กเพรส
ชมเมืองโลซาน เมืองที่มีความผูกพันกับชาวไทย…

ROMANTIC VILLAGE 8 DAYS (26 MAY – 2 JUN’18)

เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิตฯ
UNSEEN!! เที่ยวชมหมู่บ้านและปราสาทที่สวยงามของยุโรป หมู่บ้านมรดกโลก
เดินทางช่วงวันหยุด “วันวิสาขบูชา”

Hokkaido Blossom 5 วัน 3 คืน (XJ)

Hokkaido Blossom เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน บิน Thai AirAsia X อาซาฮีคาว่า ทาคิโนะอุเอะ คามิยุเบทสึ ซัปโปโร