Month: April 2020

แมทเธอร์ฮอร์น (Matterhorn) ยิงแสงสาดสี ส่งกำลังใจไปให้ผู้ประสบภัยโควิด 19

ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น (Matterhorn) เขาสวยที่มีเอกลักษณ์รูปทรงโดดเด่นแห่งเทือกเขาแอลป์ ยิงแสงสาดสี ส่งกำลังใจไปให้ผู้ประสบภัยโควิด 19