บินตรงสุดสบายด้วยสายการบินไทย TG  (เข้ามิวนิก – ออกเวียนนา)

***พิเศษ!!! สบายสุดๆ เข้าพักโรงแรมเดียวกัน 2 คืน / 2 โรงแรม***

**เดินทาง 21 – 30 ต.ค. 61**

เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก
เติมเต็มเรื่องราวของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผ่านโปรแกรมทัวร์คุณภาพ
“ครบถ้วนความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวและสบายมากกว่าพักโรงแรมเดียวกัน 2 คืน / 2 โรงแรม”
**พิเศษ!!! Beaconboy Fun Run ยามเช้า ณ มิวนิค , เซนต์วูฟกัง , ปราก , เวียนนา**

คลิก>>>โหลดโปรแกรม…

กำหนดการเดินทาง

(Day 1) วันอาทิตย์ที่ 21  ตุลาคม 2561 

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

22:30 น.            คณะเดินทาง พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D สายการบินการบินไทย พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเช็คอินโหลดกระเป๋าสัมภาระ

(Day 2)วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561

มิวนิค (เยอรมนี)  – ปราสาทนอยชวานชไตน์ –  เมืองเก่ามิวนิค

00.50 น.            ออกเดินทางสู่กรุงมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 924
07.05 น.            เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองชวานเกา ที่ตั้งของปราสาทเทพนิยาย “นอยชวานชไตน์” สถานที่ท่องเที่ยวอันดับ 1 ของประเทศเยอรมนี ปราสาทนอยชวานชไตน์แห่งนี้ก่อสร้างโดยพระประสงค์ของกษัตริย์ลุดวิกที่ 2 แห่งแคว้นบาวาเรียในปี ค.ศ.1869 ก่อนการรวมชนชาติเยอรมันไม่กี่ปี ปราสาทแห่งนี้ไม่มีกำแพงล้อมที่ยิ่งใหญ่ เนื่องจากไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ในการทหารป้องกันเมือง อยู่บนเนินหน้าผาที่แวดล้อมด้วยป่าและทะเลสาบ ความสวยงามของปราสาทแห่งนี้ทำให้วอลท์ดิสนีย์นำเป็นต้นแบบในการสร้างปราสาทของสวนสนุกชื่อดังแห่งนี้

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย                นำท่านเดินทางสู่นครมิวนิก เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี มีหลายสิ่งที่มีชื่อเสียง นักท่องเที่ยวชาวไทยรู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดี อาทิเช่น ทีมฟุตบอลบาเยิร์นมิวนิก เบียร์พอลลาเนอร์ ใส้กรอกบาวาเรีย กลุ่มธุรกิจทางด้านการเงิน อลิอันซ์ รถยนต์บีเอ็มดับบลิว ล้วนแต่มีต้นกำเนิดจากเมืองแห่งนี้ทั้งสิ้น

นำชมใจกลางเมืองเก่ามิวนิก จตุรัส “มาเรียนส์พลาส” (Marienplatz) ที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองหลังใหม่ อาคารสไตล์นีโอโกธิคที่สวยงาม จุดศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มาเที่ยวชมนครมิวนิกแห่งนี้ ก่อนที่จะแยกย้ายอิสระ นำพาท่านแวะชม “Frauenkirche” หรือ Munich Cathedral มหาวิหารมิวนิก อีกหนึ่งสถานที่ที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของนครมิวนิก ด้านในมีรอยเท้าซาตานฝังอยู่ที่พื้น ตามตำนานการก่อสร้างมหาวิหารแห่งนี้ จากนั้นท่านใดต้องการช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าให้กับตนเองหรือฝากคนที่บ้านก่อนกลับเมืองไทย มีเวลาอิสระให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้ออย่าง เต็มที่ จตุรัสมาเรียนส์พลาสแวดล้อมไปด้วยร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ช็อปนาฬิกาสวิสยี่ห้อหรู หรือแฟชั่นสตรีทแบรนด์ก็มีมากมาย ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต สามารถตอบโจทย์ของทุกท่านได้แน่นอน

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงเบียร์หลวงอันดับ 1 ในนครมิวนิก HB “Hofbrauhaus” พร้อมชิมเบียร์เยอรมันต้นตำรับ / เข้าพัก ณ โรงแรมที่พัก กรุงมิวนิค เยอรมนี

(Day 3) วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 

เมืองเก่ามิวนิค – ซอล์สบวร์ก (ออสเตรีย)  –  ฮัลสตัทซ์  –  เซนต์ วูฟกัง

“Munich” Beaconboy Morning Fun Run (5 k.m. / 50 Mins)

เช้า                      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมืองเอกของการท่องเที่ยวประเทศออสเตรีย เมือง “ซาล์สบวร์ก” (Salzburg) หรือ “ปราสาทเกลือ” เมืองริมแม่น้ำซาล์สซัค บ้านเกิดของคีตกวีเอกชื่อดัง “โวล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท” ผู้ประพันธ์ดนตรีคลาสสิกที่คุณแม่สมัยใหม่ใช้เปิดให้บุตรหลานฟังเพื่อเพิ่มพัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เพลงชื่อดัง “The Sound of Music” หลายแห่ง เช่น สวนมิราเบล และ ป้อมปราการโฮเอนซาล์สบวร์ก นำท่านแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกรูปปั้นของคีตกวีโมสาร์ทและบ้านเลขที่ 9 สถานที่เกิดของโมสาร์ท มีเวลาให้ท่านได้อิสระเลือกชมของฝากท้องถิ่น ชอกโกแลตท้องถิ่น “Mozartkugel” ลักษณะเป็นลูกกลมมีฉลากเป็นรูปโมสาร์ทก็เป็นตัวเลือกที่ดีทีเดียว

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย                นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน “ฮัลสตัทซ์” (Hallstatt) หมู่บ้านที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ภาพยอดโบสถ์สูงตระหง่านแวดล้อมด้วยบ้านเรือนริมทะเลสาบ ฉากหลังมีเนินเขาไม่สูงจนเกินไปตั้งอยู่ ทุกอย่างลงตัวจนทำให้ผู้มาเยี่ยมเยียนหลงไหลหมู่บ้านแห่งนี้ หลายคนเดินทางมาหมู่บ้านนี้หลายครั้งเพื่อให้เห็นความสวยงามที่แตกต่างในทุกฤดูกาล ไม่พลาดที่จะนำพาทุกท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับจุดโปสการ์ดวิว มีเวลาให้ท่านอิสระเลือกชมสินค้าที่ระลึกของหมู่บ้าน / จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบวูฟกัง (Wolfgangsee) อีกหนึ่งทะเลสาบที่มีความสวยงามอย่างยิ่ง ชื่อเสียงอาจจะไม่โด่งดังเท่ากับทะเลสาบฮัลสตัทซ์ แต่ความสวยงามของทะเลสาบไม่เป็นรองแน่นอน สำหรับคนท้องถิ่นแล้วนิยมที่จะมาพักผ่อน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ ชมจัตุรัสใจกลางเมืองที่ตั้งของโบสถ์เซนต์วูฟกัง ร้านค้า ร้านอาหาร และถนนคนเดินบริเวณรอบ ๆ ที่เต็มไปด้วยคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / เข้าพัก ณ โรงแรมที่พัก ทะเลสาบ เซนต์ วูฟกัง

(Day 4) วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561         

เซนต์ วูฟกัง  –  เชสกี้ ครุมลอฟ (เช็ก)  –  กรุงปราก

“St Wolfgang” Beaconboy Morning Fun Run (4 k.m. / 45 Mins)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมือง “เชสกี้ ครุมลอฟ” (Cesky Krumlov) สาธารณรัฐเช็ก  อีกหนึ่งเมืองมรดกโลกสุดคลาสสิก ที่ตั้งของปราสาทครุมลอฟ ปราสาทที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากปราสาทปราก ก่อสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 พัฒนาสร้างเพิ่มเติมมาเรื่อย ๆ ตามยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองตระกูลโรเซนเบิร์ก เอกเกนเบิร์ก และชวาเชนเบิร์ก จากนั้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ถูกกองทัพนาซีอักษะลงมาปกครองยึดไว้ เมื่อจบสงครามเข้าสู่ยุดคอมมิวนิสต์ก็ไม่ได้มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยียน ดังนั้นทั้งตัวปราสาทและชุมชนเมืองเก่าถนน “ลาตราน” (Latran) ก็เปรียบได้ว่าถูกสตาฟไว้ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเวลาเกือบ 50 ปีก่อนคอมมิวนิสต์จะล่มสลายและประเทศเชกเปิดประเทศอีกครั้ง

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย                 นำท่านชมปราสาทครุมลอฟและระเบียงชมวิวจุดมหาชน ที่มีทัศนียภาพของครุมลอฟเมืองเก่าและโค้งน้ำที่สวยที่สุดของแม่น้ำวัลตาวา ก่อนที่จะนำชมย่านถนนคนเดินลาตรานครึกครื้นด้วยผู้คนมากมาย มีเวลาให้ท่านได้ชิลกับย่านเมืองเก่าครุมลอฟแห่งนี้  / จากนั้นเมื่อได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ “กรุงปราก” สาธารณรัฐเชก ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกลงความเห็นว่าเป็นเมืองเก่าที่คลาสสิกโรแมนติกที่สุดในยุโรปตะวันออก

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย / เข้าพัก ณ โรงแรมที่พัก กรุงปราก (2 คืน)

(Day 5) วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 

กรุงปราก  –  ปราสาทปราก  –  สะพานชาร์ลส์  –  เมืองเก่าปราก       

“Prague” Beaconboy Morning Fun Run (4 k.m. / 45 Mins)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเยี่ยมชมทุกสถานที่สำคัญของกรุงปราก เมืองหลวงของสาธารณรัฐเชกในปัจจุบัน ในยุคศตวรรษที่ 14 เปรียบได้ว่ากรุงปรากเป็นเมืองหลวงของยุโรป ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 4 (Charles IV) ปกครองจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และอาณาจักรโบฮีเมีย พระปรีชาสามารถของพระองค์ทำให้กรุงปรากพัฒนาจนถึงขีดสุดในทุกด้าน ในยุคปัจจุบันกรุงปรากเป็นเมืองสวยงามสุดคลาสสิกไม่เป็นสองรองใคร สมญาเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด หรือกรุงโรมแห่งอุดรทิศ ล้วนเป็นการสรรเสริญความสวยงามของกรุงปรากทั้งสิ้น จุดแรกที่จะนำพาท่านเยี่ยมชมคือ “ปราสาทปราก” (Prague Castle) มี “มหาวิหารเซนต์วิตุส” (St.Vitus Cathedral) ตั้งอยู่โดดเด่นดูมีมนต์ขลังอลังการ ก่อสร้างครั้งแรกด้วยศิลปะแบบโรมาเนสก์ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 โดยกษัตริย์เวนเชสซลาสที่ 1 ต่อจากนั้นก็มีการก่อสร้างพัฒนาเรื่อยมา จนถึงศตวรรษที่ 14 ยุคของกษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 4 ก็ได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมครั้งใหญ่ด้วยศิลปะแบบโกธิค (Gothic) และยุคถัดมาก็แบบเรเนอซองส์ รูปแบบปรับตามความนิยมของยุคสมัย กว่ามหาวิหารแห่งนี้จะเสร็จสมบูรณ์ก็ต้องรอจนถึงศตวรรษที่ 20 เรียกได้ว่าใช้เวลาก่อสร้างจนเสร็จสิ้นก็ใช้เวลากว่าพันปีเลยทีเดียว /

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมพระราชวังหลวงเก่า (Old Royal palace) ที่ปัจจุบันใช้ประกอบพิธีสำคัญการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของประเทศ ในอดีตสถานที่นี้เคยเกิดเหตุการณ์สำคัญในช่วงการปฏิวัติการนับถือศาสนาคริสต์ ผู้นับถือโปเตสแตนส์บุกเข้ามาจับขุนนางนักบวชคาทอลิกโยนออกนอกหน้าต่างพระราชวัง จนเป็นหนึ่งสาเหตุให้เกิดสงครามปฎิวัติศาสนาของชาวคริสต์ยาวนานถึง 30 ปีทั่วทั้งยุโรป / เยี่ยมชมถนนช่างทำทอง (Golden Lane) เปรียบเทียบให้เห็นภาพเหมือนชุมชนหลังวังของไทย ยุคถัดมาเป็นที่อยู่ของช่างฝีมือแขนงต่าง ๆ ปัจจุบันแบ่งเป็นห้องหับขนาดย่อมน่ารัก จำหน่ายของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยว  /  จากนั้นนำท่านออกจากเขตปราสาทปรากเดินสู่ “สะพานชาร์ลส์” (Charles Bridge) สะพานที่ไม่เคยปราศจากผู้คนมาเยี่ยมเยียน เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ต้องการมาสัมผัสความคลาสสิกโรแมนติกของสะพานแห่งนี้ ตัวสะพานมีความยาว 516 เมตร พาดข้ามแม่น้ำวัลตาวาทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างประสาทปรากและเมืองเก่าสำหรับคนเดินสัญจรเท่านั้น ตกแต่งประดับประดาด้วยรูปปั้นของนักบุญต่าง ๆ ที่มีมากถึง 30 รูป สะพานนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ก่อสร้างในยุคของกษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 4

(แทนสะพานเก่าที่ชำรุดถูกน้ำท่วม) เพลิดเพลินกับการแสดงละเล่นต่าง ๆ ที่มาเปิดหมวกสร้างความบันเทิงให้กับผุ้สัญจรไปมา มีเวลาอิสระให้ท่านสัมผัสบรรยากาศและเก็บภาพที่ระลึกอย่างเต็มที่

กลางวัน             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย                   นำท่านเยี่ยมชมย่านจัตุรัสเมืองเก่ากรุงปราก มีหลายสถานที่น่าสนใจเยี่ยมชมได้ทั้งวันไม่มีเบื่อหน่าย หากแต่จะเมื่อยล้าก็สามารถพักเบรก ณ ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มอย่าง Starbucks , Hard Rock Café หรือร้านท้องถิ่นอื่น ๆ ที่มีบริการมากมาย นำท่านชม “นาฬิกาดาราศาสตร์”  (Astronomical Clock) ที่ตั้งอยู่ ณ ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า อีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของกรุงปรากที่มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี ทุกต้นชั่วโมงจะเต็มไปด้วยผู้คนมายืนอยู่บนจตุรัสหน้านาฬิกาเพื่อรอชมการออกมาทักทายผู้คนของตุ๊กตาอัครสาวกทั้ง 12 พระองค์ของพระเยซู , ชมโบสถ์ติน (Tyn Church) ที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ที่จตุรัส , เข้าถึงวิถีชีวิตท้องถิ่นด้วยการเยี่ยมชมตลาดท้องถิ่น “ฮาเวล” (Havel’s Market) มีของพื้นเมืองให้เลือกชิมเลือกซื้อ หากใครชอบเลือกชมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังก็มีถนน “ปารีสสกา” (Parizska) และห้างสรรพสินค้า Palladium ให้ท่านได้แวะเยี่ยมชม และถ้าอยากได้ของฝากท้องถิ่น เครื่องแก้วคริสตัลของเช็กก็มีคุณภาพดีไม่แพ้ใคร เพียงแต่ช่วงหลังทำการตลาดแพ้แบรนด์ดังจากออสเตรีย

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน  /  เข้าพัก ณ โรงแรมที่พัก (พักกรุงปราก 2 คืน)

(Day 6) วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 

กรุงปราก  – กรุงบราติสลาวา (สโลวาเกีย)  –  กรุงบูดาเปสก์ (ฮังการี)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่กรุงบราติสสลาว่า เมืองหลวงของประเทศสโลวาเกียหรือสโลวัก ส่วนหนึ่งของประเทศเก่า “เชกโกสโลวาเกีย” ก่อนที่จะแบ่งแยกประเทศออกจากกันอย่างสันติในปี ค.ศ.1993 เป็นบ้านพี่เมืองน้องกันระหว่าง “สาธารณรัฐเช็ก” และ “สาธารณรัฐสโลวัก” โดยทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและสมาชิกเชงเก้น สำหรับกรุงบราติสลาว่าและกรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย ถือว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศและอีกประเทศที่ตั้งอยู่ใกล้กันที่สุดในยุโรป ด้วยระยะห่างกันเพียงแค่ 80 ก.ม. เท่านั้น  นำท่านชมสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงกรุงบราติสลาว่าได้ดีที่สุด “ปราสาทบราติสลาว่า” (Bratislava Castle) ที่มีหลักฐานการก่อสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 แต่ได้ผ่านการพัฒนาปรับปรุงมาทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปฏิวัติยุโรปครั้งที่ 1 กองทัพนโปเลียนยกทัพบุกยุโรป ได้ทำการเผาตัวปราสาทเสียหายย่อยยับ แต่ก็ได้รับการซ่อมแซมให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม ในปัจจุบันพื้นที่บางส่วนใช้เป็นหน่วยงานราชการและพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ด้านหน้าทางเข้าหลักมีจุดชมวิวทิวทัศน์แม่น้ำดานูบที่ไกลสุดลูกหูลูกตา

ปราสาทบราติสลาวา

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

จากนั้นนำท่านชมเมืองเก่าบราติสลาว่า ที่ตั้งของมหาวิหารที่สำคัญที่สุดในประเทศ “มหาวิหารเซ็นต์มาร์ติน” (St.Martin’s Cathedral) มหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใช้ประกอบพิธีสวมมงกุฎของกษัตริย์หลายพระองค์ตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งจักรพรรดินี “มาเรีย เทเรซา” ก็เข้าทำพิธีที่มหาวิหารแห่งนี้

นำพาท่านเที่ยวชมย่านจัตุรัสหลักใจกลางเมืองเก่า ที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองหลังเก่า , น้ำพุแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 และรูปปั้นโลหะที่ไม่มีที่ใดในโลกเหมือน ใครมาเยี่ยมเยียนบราติสลาว่าก็ต้องแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ทั้งรูปปั้นของนโปเลียน เบอนาปาร์ดและรูปปั้นของคนงานขุดท่อที่เกยคางรออยู่ในท่อรอให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมาแวะไปทักทาย หากใครสนใจของฝากของที่ระลึกก็มีจำหน่ายในบริเวณนี้เช่นกัน

จากนั้นเดินทางสู่กรุงบูดาเปสก์ ประเทศฮังการี ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำดานูบ แม่น้ำสายสำคัญที่มีความยาวที่สุดในสหภาพยุโรป ในอดีตเมืองแบ่งออกเป็น 2 ฝั่งของแม่น้ำ ฝั่งซ้ายคือเมืองบูดาและขวาคือเปสก์ ก่อนจะรวมเป็นเมืองเดียวกันใน ค.ศ.1872 ปัจจุบันบริเวณโค้งน้ำอาคารรัฐสภากรุงบูดาเปสก์ได้รับการยกย่องว่าเป็นโค้งน้ำที่สวยที่สุดของแม่น้ำดานูบทั้งสาย จนได้รับฉายาให้เป็น “ไข่มุขแห่งแม่น้ำดานูบ”

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / เข้าพัก ณ โรงแรมที่พัก

(Day 7) วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 

กรุงบูดาเปสก์  –  เอาท์เลทดีไซท์ พาร์นดอร์ฟ  –  กรุงเวียนนา (ออสเตรีย)

“Budapest” Beaconboy Morning Fun Run (4 k.m. / 45 Mins)

เช้า                       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

เยี่ยมชมกรุงบูดาเปสก์ นำท่านเดินทางสู่เนินเขาที่มีชื่อว่า “เนินเขาปราสาท” (Castle Hill) เยี่ยมชมสถานที่มากมายด้วยสถาปัตยกรรมและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็นที่ตั้งของ “ป้อมชาวประมง” (Fisherman’s Bastion) ที่มีอยู่ทั้งหมด 7 ป้อม แสดงถึงตระกูลชาวแมกยาร์ทั้ง 7 ตระกูลที่มาตั้งรกรากถิ่นฐานในพื้นที่นี้ตั้งแต่ในอดีต ในบางครั้งก็สื่อถึงคุณงามความดีของชุมชมชาวประมงในยุคกลางที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ป้องกันข้าศึกจากทางตะวันออกไม่ให้ผ่านไปได้ , โบสถ์ “แมทธีอัส” (Matthias Church) โบสถ์ที่ใช้ทำพิธีสำคัญยิ่งของชาวฮังกาเรียน ใช้ในพิธีเถลิงถวัลยราชสมบัติกษัตริย์ของฮังการีเกือบทุกพระองค์ และด้านหน้ามีพระบรมรูปทรงม้าของกษัตริย์สตีเฟ่นที่ 1 กษัตริย์พระองค์แรกของฮังการีที่นับถือศาสนาคริสต์ มีเวลาให้ท่านอิสระเก็บภาพประทับใจและชมความสวยงามของวิวแม่น้ำดานูบด้านล่างเนินเขาปราสาทแห่งนี้

11:00 น.            นำท่านล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบและอาคารสถานที่สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ รอบแม่น้ำดานูบ ไฮไลท์สำคัญโค้งน้ำที่สวยที่สุดของแม่น้ำดานูบ ที่ตั้งของอาคารรัฐสภากรุงบูดาเปสก์ที่ได้ชื่อว่าเป็นอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดในยุโรป ขนาดยิ่งใหญ่อลังการซึ่งใช้อิฐในการก่อสร้างราว 40 ล้านก้อน , กลุ่มอาคารพระราชวังหลวง “Royal Palace” บนเนินเขาปราสาท และสะพานต่าง ๆ ที่เปรียบเหมือนโซ่ยึดบูดากับเปสก์เข้าด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสะพาน “เชนน์บริดจ์” (Chain Bridge) อีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของกรุงบูดาเปสก์

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เยี่ยมชม “จตุรัสวีรบุรุษ” (Heroes’ Square) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1896 เพื่อรำลึกถึงการตั้งถิ่นฐานครบรอบ 1,000 ปี ของชาวแมกยาร์ ยอดเสาคอลัมน์เป็นรูปปั้นของอัครทูตรสวรรค์ อาร์กแองเจิลกราเบรียลมือขวาถือมหามงกุฎของกษัตริย์สตีเฟ่นผู้นำศาสนาคริสต์มาสู่ชาวฮํงกาเรียน มือซ้ายถือไม้กางเขนเชิดชูศาสนา ด้านล่างเป็นรูปปั้นของเจ็ดผู้นำชนเผ่าของชาวแมกยาร์  /  จากนั้นเมื่อได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมืองพาร์นดอร์ฟ ประเทศออสเตรีย ที่ตั้งของ “Designer Outlet Parndorf” ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกสินค้าแฟชันแบรนด์เนมมากมาย โดยมีทั้งแบรนด์เนมชื่อดังและสตรีทแบรนด์ รวมถึงเสื้อผ้าเครื่องกีฬา  เช่น Prada, Gucci, Burberry, Hugo Boss, Nike, Adidas และอื่น ๆ อีกมากมาย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย อดีตจักรวรรดิผู้ปกครองดินแดนยุโรปทั่วทั้งแผ่นดิน ร่ำรวยด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแต่ปัจจุบันขับเคลื่อนประเทศด้วยแนวคิดทันสมัยเข้ากับยุคใหม่ มีนายกรัฐมนตรีอายุน้อยที่สุดในโลก (เซบาสเตียน คูร์ซ, 2017) เป็นเมืองหลวงแห่งดนตรีคลาสสิก ต้นกำเนิดของขนมปังครัวซองอาหารเช้าของทุกยุคทุกสมัย หรือแม้แต่คนเหล็กอย่าง“อาร์โนลด์ ชวาร์เซเน็กเกอร์” ก็เกิด ณ ประเทศออสเตรียแห่งนี้

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / เข้าพัก ณ โรงแรมที่พัก ณ กรุงเวียนนา (2 คืน)

(Day 8) วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 

กรุงเวียนนา  –  พระราชวังเบลเวแดร์  –  พระราชวังเชินบรุนน์  –  เมืองเก่าเวียนนา

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำพาท่านเยี่ยมชมพระราชวังเบลเวแดร์ (ชมภาพนอก) ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1663 เป็นพระราชวังประทับส่วนตัวของเจ้าชายยูจีน ออฟ ซาวอย ที่มีเชื้อสายฝรั่งเศสแต่มารับใช้ทางฝั่งออสเตรีย แม่ทัพแห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์ก จักรวรรดิโรมันอันศักสิทธิ์ที่มีบทบาทสำคัญในการรบต่อต้านกองทัพออตโตมัน (ตุรกีปัจจุบัน) ในสงครามครั้งใหญ่ ค.ศ 1683 ตัวพระราชวังสวยงาม มีสวนดอกไม้และน้ำพุโดดเด่นไม่แพ้พระราชวังแห่งอื่น ๆ

จากนั้นนำท่านเข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace) พระราชวัง “ฤดูร้อน” สีเหลืองนวลสุดหรูหรายิ่งใหญ่อลังการที่มีความหมายว่า “น้ำพุที่สวยงาม” เริ่มก่อสร้างในยุคแรกช่วงกลางศตวรรษที่ 16 จุดประสงค์สำหรับกีฬาการล่าสัตว์ของกษัตริย์และเหล่าขุนนางในฤดูร้อน มาเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1749 ในยุคของจักรพรรดินีผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้ถูกเปรียบเปรยว่าเป็น “แม่ยายยุโรป”  จักรพรรดินี มาเรีย เทเรซ่า นอกจากตัวอาคารพระราชวังที่มีจำนวนห้องมากมายถึง 1,441 ห้องแล้ว ด้านหลังยังมีประตูชัยราชวัลลภ “โกลเรียตต์” (Gloriette) ตั้งอยู่ในสวนบนเนินด้านหลัง สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะที่สู้รบกับจักรวรรดิปรัสเซียในช่วง ค.ศ.1757 และสดุดีการครองราชบัลลังก์ของจักรพรรดิโจเซฟที่ 2 (โอรสพระองค์แรกของมาเรีย เทเรซ่า) และจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า)

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย                   นำท่านเยี่ยมชมใจกลางเมืองเก่ากรุงเวียนนา ชมสวนสตัดต์ปาร์ค พื้นที่สีเขียวที่ใหญ่ที่สุด ปอดฟอกอากาศบริสุทธิ์ของกรุงเวียนนา มีรูปปั้นสีทองอร่ามของคีตกวีชื่อดัง โจฮัน สเตราซ์ จูเนียร์ ราชาเพลงวอลซ์ เจ้าของบทเพลง เดอะ บิวตี้ฟูล บลูดานูบ แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากนั้นนำพาท่านเดินเข้าสู่ใจกลางเมืองเก่า จตุรัสสเตฟานที่ตั้งของมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น ก่อสร้างด้วยศิลปะสไตล์กอธิคขนาดใหญ่ ศูนย์รวมจิตใจชาวเวียนนา จากนั้นเยี่ยมชมแวะถ่ายรูปทุกจุดสำคัญย่านถนนคาร์สเนอร์สตรีท ย่านช้อปปิ้งและแวะเยี่ยมชมโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ สไตล์บาร็อคหรูหรา , ชมด้านนอกพระราชวังฮับเบิร์กและปิดท้ายด้วยจตุรัสมาเรียเทเรซ่า

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารชื่อดังที่ประดับประดาตกแต่งร้านแบบสไตล์วินเทจ พร้อมฟังดนตรีคลาสสิกอันไพเราะให้เข้ากับ “กรุงเวียนนา” บรรยากาศเมืองหลวงแห่งดนตรีคลาสสิก / เข้าพัก ณ โรงแรมที่พัก กรุงเวียนนา ( 2 คืน)

(Day 9) วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 

กรุงเวียนนา  –  สนามบินเวียนนา

“Vienna” Beaconboy Morning Fun Run (5 k.m. / 50 Mins)

เช้า                        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

ช่วงเช้ามีเวลาให้ท่านเก็บกระเป๋าเดินทางก่อนเดินทางไปสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

10:00 น.            นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติชเวชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ เที่ยวบิน TG 937 เมื่อผ่านขั้นตอนตรวจหนังสือเดินทางเรียบร้อย มีเวลาให้ท่านเลือกชมสินค้า Duty Free ก่อนออกเดินทาง

**หากท่านใดมีการทำคืนภาษี กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน**

(อาหารมื้อกลางวันบนเครื่อง เสิร์ฟหลังจากออกเดินทางแล้วประมาณ 1 ชั่วโมง)

13:30 น.            ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 937

 

(Day 10) วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 

สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

05:20 น.            เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมทั้งความประทับใจสำหรับการเดินทางครั้งนี้

***รายละเอียดโปรแกรมและข้อมูลจัดทำขึ้นเมื่อ ธ.ค.2560 โดยทีมงานบีคอนบอย ทราเวล

อนุญาติและยินดีหากต้องการคัดลอกไปใช้ประโยชน์***

 

อัตราค่าบริการ

Classic East Europe 10 – 19 สิงหาคม 2561 (TG)

รายละเอียด ราคา / ท่าน
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 2 ท่าน (Twin-Double Room)   99,900.- บาท
ผู้ใหญ่ กรณีพักท่านที่ 3 (Tripple Room)   99,000.- บาท
ผู้ใหญ่ กรณีพักเดี่ยว (Single Room) ชำระเพิ่ม   15,000.- บาท

***กรุณาอ่านรายละเอียดการจองทัวร์หน้าถัดไป***

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ( Economy Class) เดินทางเป็นหมู่คณะไปและกลับพร้อมคณะ (กรณีเดินทางไม่พร้อมคณะ กรุณาต่อติดต่อกับบริษัททัวร์ เงื่อนไขตั๋วเป็นไปตามสายการบินกำหนด)
 • ค่าภาษีสนามบินตามรายการบัตรโดยสารเครื่องบิน
 • รถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตลอดเส้นทางตามรายการที่ระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักมาตรฐานตามรายการที่ระบุหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (อาหารพื้นเมือง อาหารจีน อาหารไทย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าของสถานทูต (หากท่านมีวีซ่าแล้ว คืนค่าวีซ่า 2,400.- บาท/ท่าน – กรณีวีซ่าไม่ผ่านแล้วดำเนินการยื่นใหม่ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมด้วยตัวเอง)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์จากเมืองไทยให้ข้อมูลความรู้และอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางท่องเที่ยวที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางในระหว่างเดินทางวงเงินไม่เกิน 1,500,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์กำหนด
 • น้ำดื่มบนรถ 1 ขวด / วัน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง (Passport)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่ระบุ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ในห้องพัก ฯลฯ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋ากรณีเกินกว่าสายการบินกำหนด (การบินไทยกำหนดกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง 30 กก./ท่าน)
 • ค่าบริการขนย้ายกระเป๋าส่งที่ห้องพักในโรงแรมที่พัก (ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ป้องกันการสูญหาย ส่งผิด ส่งล่าช้าหรือกระเป๋าพลัดหลงไปกับคณะอื่น แต่หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการขนย้ายกระเป๋า กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ ทางหัวหน้าทัวร์ยินดีช่วยเหลือท่านด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (หัวหน้าทัวร์) ธรรมเนียมปฏิบัติสากล 1,000.- บาท / ท่าน

การชำระค่าบริการ /การจองทัวร์

 • ผู้เดินทางหรือผู้จองทัวร์ต้องชําระค่ามัดจําท่านละ 30,000.- บาท ภายใน 3 วันหลังจากสำรองที่นั่ง
 • ผู้เดินทางหรือผู้จองทัวร์ชำระค่าบริการส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 21 วัน

*** กรุณาเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีช่วงไฮซีซั่น 45 วัน***

เงื่อนไขการจองทัวร์

 • ยกเลิกการเดินทางก่อน 60 วัน (ปรับ 1,000 บาทเป็นค่าบริการของพนักงาน)
 • ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 – 45 วัน ปรับ 50%
 • ยกเลิกการเดินทางก่อน 15 – 25 วัน ปรับ 100%
 • กรณีมีการดำเนินการออกบัตรโดยสาร และชำระค่าบริการแล้วลูกค้ายกเลิกคิดค่าบริการตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง (บริษัทฯต้องชำระเงินค่าบัตรโดยสารเครื่องบินและห้องพักล่วงหน้า)
 • การบริการทัวร์คิดค่าบริการแบบแพ็คเกจกรณีท่านไม่เข้าชมสถานที่หรือไม่ใช้บริการที่ทางบริษัทจัดไว้ถือว่าสละสิทธิ์ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนส่วนต่างกรณีไม่ใช้บริการ
 • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการ กรณีลูกค้าไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดโดยจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นหลัก
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของคณะและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการชำระค่าเสียหายกรณีเกิดเหตุโดยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ เช่น เหตุการณ์จลาจล ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การประท้วง เหตุการณ์ล้าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย การเปลี่ยนแปลงของสายการบินโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เหตุสุดวิสัย ฯลฯ ที่เป็นเหตุให้ไม่สามารถออกเดินทางได้ตามกำหนด หรือต้องเปลี่ยนแปลงการเดินทางไม่เป็นไปตามโปรแกรม
 • กรณีวีซ่าไม่ผ่านและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้ว บริษัทฯคิดค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าบริการกรณีผู้เดินทางที่ใช้พาสปอร์ตราชการเล่มสีน้ำเงินในการเดินทางท่องเที่ยวและถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าเมือง
 • กรณีสายการบินมีการปรับหรือเปลี่ยนแปลงค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบินหลังจากทำการจอง ทางบริษัทฯขออนุญาตคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงที่เกิดขึ้น
 • กรณีท่านมัดจำเข้ามาแล้วถือว่าท่านรับข้อตกลงของทางบริษัทฯ

เอกสารประกอบการยืนวีซ่า

 1. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน (นับจากวันเดินทางกลับ) และจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าในหนังสือเดินทางพร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต 2 ฉบับ
 2. สำเนาหน้าวีซ่าที่มีเชงเก้นวีซ่าและตราประทับเข้าออกประเทศต่างๆ
 3. หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
 4. รูปถ่ายขนาด 5×2 หรือ 2×2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป

ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่าง ๆบนใบหน้าหรือศีรษะ เห็นใบหู และคิวชัดเจน ไม่เห็นฟัน ภาพถ่ายล่าสุดที่เหมือนตัวจริง (ไม่เกิน 6 เดือน) ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ ด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า 70-80% ของภาพ และเพื่อความชัดเจน

 1. จดหมายการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ
  • สำหรับพนักงานบริษัท : ระบุชื่อ และตำแหน่งของผู้ยื่น เงินเดือน สิทธิ์ในการลา พร้อมลายเซนและประทับตราบริษัท
  • สำหรับนักเรียน/นักศึกษา: จดหมายรับรองจากทางสถานศึกษา/มหาวิทยาลัย ในกรณีที่กำลังศึกษาอยู่หรือใบประกาศนียบัตร/ใบรับรองจบการศึกษา ในกรณีที่จบการศึกษาแล้ว
  • เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว: ใบอนุญาตประกอบธุรกิจและการค้า ทะเบียนการค้า หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (หรือ ใบรับรองการทำงานอื่น ๆ ที่คล้ายกัน) (สำเนา)

(กรณีเกษียณอายุการทำงานต้องเขียนหนังสือยืนยันการเกษียณโดยผู้สมัคร ทางบริษัทจัดส่งตัวอย่างให้)

 1. รายการเดินบัญชีออมทรัพย์คลอบคลุมระยะเวลา 6 เดือนล่าสุด (BANK STATEMENT) มีตราประทับของธนาคารรายการบัญชีเงินฝากยอดสุดท้ายควรเป็นวันที่ใกล้เคียงกับวันยื่นเอกสาร(บัญชีออมทรัพย์)
 2. กรณีมีสนับสนุนในการเดินทาง กรุณาทำหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมเซ็นชื่อผู้สนับสนุน และรายการเดินบัญชีออมทรัพย์คลอบคลุมระยะเวลา 6 เดือนล่าสุด (BANK STATEMENT) มีตราประทับของธนาคารของผู้สนับสนุน
 3. ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ใบสมรส (ถ้ามี)
 4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์ ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  • จดหมายรับรองจากทางสถานศึกษา/มหาวิทยาลัย ในกรณีที่กำลังศึกษาอยู่
  • สูติบัตร (สำเนา)
  • เอกสารการปกครองเด็ก (ปค.14) ของผู้ปกครองฝ่ายหนึ่ง ออกโดยฝ่ายการปกครอง (ในกรณีที่ผู้ปกครองอีกฝ่ายเสียชีวิต ใบมรณะบัตรของผู้ปกครองอีกฝ่าย) (สำเนา)
  • กรณีไม่ได้เดินทางกับผู้ปกครองหรือเดินทางกับผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งการอนุญาตโดยผู้ปกครอง ซึ่งต้องมีลายเซ็นจากผู้ปกครองที่ไม่ได้เดินทางพร้อมกับผู้เยาว์ ออก โดยสำนักงานเขต(อำเภอ) ทั้งนี้ต้องระบุชื่อของบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบผู้เยาว์ ระหว่างที่เดินทางไปต่างประเทศ
  • เอกสารรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมลายเซ็น และ การเงินย้อนหลัง 6 เดือน (BANK STATEMENT)

 หมายเหตุ

 • วีซ่าฮังการีลูกค้าทุกท่านต้องยื่นวีซ่าตัวด้วยตนเอง ณ สถานทูต (โดยทางบีคอนบอย ทราเวล จัดเจ้าหน้าที่ไปดูแลอำนวยความสะดวก ณ วันที่ยื่นวีซ่า ) ยกเว้นผู้ที่มีวีซ่าเชงเก้นแล้ว
 • กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางตามลำพังโดยมิได้มีบิดามารดาเดินทางไปด้วยหรือผู้เยาว์ที่เดินทางโดยมีบิดาหรือมารดา ผู้ใดผู้หนึ่ง ต้องไปดำเนินการทำหนังสือยินยอมจากสำนักงานเขตในท้องที่ภูมิลำเนาอาศัยอยู่เพื่อนำหนังสือเดินยินยอมประกอบการยื่นวีซ่าและต้องมีหลักฐานของบิดาและมารดา พร้อมทั้งเซนใบสมัครของผู้เยาว์

ติดต่อจองทัวร์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท บีคอนบอย ทราเวล จำกัด (ใบอนุญาตเลขที่ 11/09262)

15/2 ซ.สุคนธสวัสดิ์ 3 แยก 1 แขวง / เขต ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230

www.beaconboytravel.com / Facebook: Beaconboy Travel Line@:@beaconboytravel  อีเมล์: info@beaconboytravel.com

เบอร์โทรศัพท์: 02-048-4757 / 091-7784757