ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัว : VIP 10 ท่าน (Technical Visit)

เส้นทาง : ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม
ไฮไลท์ : Technical Visit + Sightseeing by request.