ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัว : VIP 4 ท่าน

เส้นทาง : เนเธอแลนด์ เยอรมนี เบลเยี่ยม

ไฮไลท์ : เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ อัมสเทอดามส์ รอทเธอดาม กีธูร์น โคโลญจน์ บรัสเซลส์ บรูกซ์ เกนท์ ++

ช่วงเวลาแนะนำเดินทาง : เทศกาลเคอเคนฮอฟ เดือน มี.ค.-พ.ค. ของทุกปี