ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัว : VIP 5 ท่าน

เส้นทาง : แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ หากลูกค้าเคยเดินทางมาเที่ยวแล้ว สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรม ตัดบางสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยไปมาแล้วออก ทางเราสามารถแนะนำเพิ่มสถานที่ใหม่ๆ ปรับโปรแกรมตามความเหมาะสม หรือ เพิ่มเมืองใกล้เคียงสวิสเซอร์แลนด์เข้าไป เช่น เมืองชาร์โมนิก ฝรั่งเศส

ไฮไลท์ : ทุกสถานที่ท่องเที่ยวสวิสเซอร์แลนด์

ช่วงเวลาแนะนำเดินทาง : เดินทางได้ทั้งปี บางสถานที่ท่องเที่ยวหรือบางกิจกรรมอาจปิดบางฤดูกาล