ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัว : VIP 4 ท่าน

เส้นทาง : เนเธอแลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส (รถส่วนตัว 6 ที่นั่ง + รถไฟความเร็วสูง Thalys)
ไฮไลท์ : รถส่วนตัว + รถไฟความเร็วสูง ประหยัดเวลาเดินทาง เพิ่มสีสันการเดินทาง
ช่วงเวลาแนะนำเดินทาง : เดินทางได้ทั้งปี ถ้าหากชมเทศการเคอเคนฮอฟ ต้องเดินทาง มี.ค.-พ.ค.