วันที่  (1)             กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ  –  สนามบินน่าน  –  บ่อเกลือสินเธาว์  –  หมู่บ้านสะปัน

06:30 น.            คณะเดินทาง พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยสไมล์ (WE) พบเจ้าหน้าที่ “Beaconboy Travel”  คอยอำนวยความสะดวกเช็คอินโหลดกระเป๋าสัมภาระ

08:10 น.            ออกเดินทางสู่จังหวัดน่าน โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบิน WE 156

09:25 น.            เดินทางถึงท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน นำท่านเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว แวะเติมพลังชิมข้าวซอยพื้นเมือง ณ ร้าน “ข้าวซอยย่านีย์”  ก่อนมุ่งหน้าปลายทางสู่หมู่บ้านสะปัน อ.บ่อเกลือ โดยใช้เส้นทางหลวง 1081 สายสันติสุข-บ่อเกลือ ถนนลอยฟ้าเส้นทางโรแมนติค ที่สองข้างทางเป็นวิวทิวทัศน์ป่าเขา ระหว่างทางแวะเช็คอินจุดชมวิว “โค้งเลข 3” เป็นโค้งที่สวยที่สุดบนทางหลวงเส้นนี้

น่าน โค้งหมายเลข 3

จากนั้นแวะกราบสักการะพระเจ้าทันใจ (1) สิ่งศักสิทธิ์ของชาวหมู่บ้านหลักลาย บนทางหลวง 1081 มีคาเฟ่ร้านกาแฟบรรยากาศดีอยู่มากมาย แวะพักดื่มกาแฟสบาย ๆ ระหว่างทาง แล้วเดินทางต่อสู่บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา บ่อเกลือโบราณที่มีความสำคัญตั้งแต่อดีตในสมัยอาณาจักรล้านช้าง อาณาจักรล้านนา ชมวิถีชีวิต ขั้นตอนการผลิตเกลือที่ยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี แวะซื้อของฝากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของที่ระลึก

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย                   นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านสะปัน เป็นหมู่บ้านท้องถิ่นที่ปัจจุบันถือเป็นเป้าหมายอันดับ 1 ที่ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดน่านต้องการมาเยี่ยมชม โอบล้อมไปด้วยภูเขา มีสายน้ำ “ว้า” ลำธารไหลผ่าน แหล่งโอโซนชั้นดี เหมาะแก่การพักผ่อน หากโชคดียามเช้าท่านมีโอกาสได้สัมผัสกับทะเลหมอก ณ หมู่บ้านแห่งนี้ / พาท่านเยี่ยมชมวิวทิวทัศน์มุมสูงของหมู่บ้านสะปัน แวะกราบสักการะองค์พระประธาน ร่วมทำบุญ ณ วัดสะปัน (2) ที่กำลังก่อสร้าง โดยเงินบริจาคส่วนมากก็มาจากนักท่องเที่ยวที่แวะมาเยี่ยมชมความสวยงามของหมู่บ้านสะปันแห่งนี้ / จากนั้นเดินชมหมู่บ้านวิถีท้องถิ่นให้เต็มอิ่ม ก่อนพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ ที่พักโฮมสเตย์ ณ หมู่บ้านสะปัน

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ที่พัก หมู่บ้านสะปัน / พักผ่อนชมทะเลดาวยามค่ำ ณ ที่พัก

วันที่  (2)              ถนนลอยฟ้า 1256  –  อุทยานแห่งชาติดอยภูคา  –  อ.ปัว

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา โดยใช้เส้นทางถนนลอยฟ้า 1256 สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาป่าเขียวตลอดเส้นทาง ไม่ไกลนักก็จะพบกับจุดชมวิวยอดฮิต “1715” ที่นักท่องเที่ยวจะต้องหยุดพักชมวิวทิวทัศน์สุดลูกหูลูกตา 360 องศา ณ จุดนี้ และหากโชคดี ถ้าท่านเดินทางมาช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. อาจจะได้พบกับดอกไม้สวยงามของ ”ต้นชมพูภูคา” ที่พบได้ ณ อุทยานแห่งชาติดอยภูคาที่นี่ที่เดียวเท่านั้น

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ณ “ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ” ร้านเด็ดชื่อดังประจำ อ.ปัว ชมฟาร์มและชิมเห็ดสด ๆ จากไร่ในเมนูฟิวชั่น อร่อยจนท่านอาจจะต้องสั่งเพิ่มขอห่อกลับบ้าน

บ่าย                   นำท่านเยี่ยมชมวัดที่มีชื่อเสียงและสวยงามที่สุดใน อ.ปัว “วัดภูเก็ต” (3) ที่นักท่องเที่ยวร้อยทั้งร้อยต้องสงสัยว่าทำไมวัดชื่อภูเก็ตถึงมาอยู่ที่น่าน โดย ภู = ดอย , เก็ต = ชื่อหมูบ้าน ดังนั้นคือ วัดบนดอยหมู่บ้านเก็ต นอกจากตัวอารามและพระประธานที่สวยงามแล้ว จุดเด่นอีกอย่างของวัดภูเก็ตคือด้านหลังของวัด ท่านจะได้พบกับวิวทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่แวดล้อมด้วยดอยภูคาที่สวยงาม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “Ban Tai Lue Café “ที่ตกแต่งบรรยากาศสไตล์ไทลื้อดั้งเดิม ในอดีตชาว “ลื้อ” มีถิ่นฐานดั้งเดิมมาจากสิบสองปันนาประเทศจีน อ.ปัว ปัจจุบันเรียกได้ว่ามีชาวไทลื้ออยู่อาศัยมากที่สุด มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี  ที่นี่มีการสาธิตศิลปะการทอผ้าไทลื้อ นำท่านจิบกาแฟชมเพลินกับบ้านเรือนแบบไทลื้อที่แสดงถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่สวยงาม ซื้อของฝากพื้นเมืองของชาวไทลื้อก่อนเดินทางสู่จุดต่อไป

นำท่านเยี่ยมชม “วัดศรีมงคล” (4) หรือ วัดก๋ง เป็นวัดเก่าแก่โบราณของหลวงปู่ก๋ง นำท่านเข้ากราบสักการะหุ่นหลวงปู่ครูบาก๋งเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นพาท่านชมทุ่งหญ้านาข้าวโดยฉากหลังเป็นวิวทิวทัศน์ดอยภูคา เดินชมทุ่งหญ้าบนทางเดินสะพานไม้ไผ่ฮักนาน่าน มีของที่ระลึกพอให้ได้อุดหนุนคนท้องถิ่น / เมื่อได้เวลาอันสมควร นำพาท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมือง จ.น่าน แวะรับประทานอาหารเย็น หลังจากนั้นนำพาท่านชมบรรยากาศยามค่ำคืนในตัวเมือง จ.น่าน

ค่ำ                     เข้าพัก ณ โรงแรมที่พัก อ.เมือง จ.น่าน

วันที่ (3)              ไหว้พระกราบสักการะวัดคู่บ้านคู่เมือง น่านนคร  –  เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

เช้าวันนี้นำท่านเยี่ยมชมกราบสักการะวัดคู่บ้านคูเมืองของ จ.น่าน โดยที่วัดทั้ง 4 ในช่วงเช้านี้ เรียกได้ว่าอยู่แทบจะติดกันทั้งสิ้น ดังนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องของระยะทางการเดินทาง เริ่มด้วยนำท่านเยี่ยมชม “วัดภูมินทร์” (5) ที่สุดของไฮไลท์สำคัญในการมาท่องเที่ยว ณ จังหวัดน่าน ชมพระอุโบสถจตุรมุข โดยมีพระประธานจตุรทิศปางมารวิชัย 4 องค์ หันหน้าออกสู่ทิศทั้ง 4 มีที่นี่แห่งเดียวในประเทศไทยเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีภาพจิตกรรมฝาผนังที่แสดงถึงเรื่องราวของพระพุทธศาสนาและตำนานพื้นบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาพ “ปู่ม่าน ย่าม่าน” กระซิบรักบันลือโลก

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม “วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร” (6) มีพระวิหารหลวงที่มีสถาปัตยกรรมทางภาคเหนือที่สวยงาม ด้านหน้ามีสิงโตคู่ ยืนอยู่เชิงบันไดทางเข้า ด้านหลังพระวิหารหลวงมี “พระธาตุเจดีย์ช้างค้ำวรวิหาร” ตั้งอยู่ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีลิกธาตุไว้ภายใน ตัวองค์เจดีย์ได้รับอิทธิพลศิลปะแบบสุโขทัย ฐานรองรับเจดีย์จะมีช้าง 24 เชือกรองรับอยู่ ตัวเจดีย์หุ้มด้วยแผ่นทอง เหลืองอร่ามงดงามทั้งองค์

ข้ามถนนมาอีกฝั่ง เยี่ยมชม “วัดมิ่งเมือง” (7) ความสวยงามของพระอุโบสถ ที่มีความวิจิตรบรรจงสีขาวสะอาดบริสุทธิ์ทำให้ผู้พบเห็นย่อมรู้สึกถึงพลังศรัทธาอันแรงกล้าของผู้สร้าง ด้านในมีเสาหลักเมือง หรือ “เสามิ่งเมือง” ของจังหวัดน่านประดิษฐานอยู่ด้วย  /  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “วัดศรีพันตัน” (8) ความสวยงามของพระอุโบสถที่มีสีทองอร่ามทั้งหลัง อาจจะเรียกได้ว่าไม่น่าจะมีอะไรที่จะนิยามคำว่าทองอร่ามได้ยิ่งกว่าพระอุโบสถแห่งนี้อีกแล้ว บันไดทางเข้าพระอุโบสถด้านหน้า ตกแต่งด้วยพญานาค 7 เศียร สวยงามอ่อนช้อยแฝงไปด้วยความน่าเกรงขามต่อผู้พบเห็น

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย                   นำท่านเดินทางสู่ “วัดพระธาตุเขาน้อย” (9) กราบสักการะพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บรรจุอยู่ในพระธาตุเจดีย์ที่มีลักษณะศิลปะแบบพม่าผสมล้านนา อีกทั้งยังมีสิ่งศักสิทธิ์สำคัญคือพระพุทธมหาอุดมนันทบุรีศรีน่าน รูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวซึงสูงถึง 9 เมตร ยอดเกศาด้านบนสูงสุดทำจากทองคำแท้หนักถึง 27 บาท สร้างขึ้นในวโรกาสมหามงคล องค์ในหลวง ร.9 ทรงพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ ในปี พ.ศ. 2542 อีกทั้ง ณ วัดแห่งนี้ ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองน่าน ได้ 360 องศา เพราะตั้งอยู่บนดอยเบาน้อยที่มีความสูงประมาณ 240 เมตร / หลังเสร็จสิ้นภารกิจไหว้พระ 9 วัด นำท่านแวะทานไอศกรีม ณ ร้านสเวนเซ่นสาขากาดน่าน ที่การตกแต่งร้านได้ผสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นไทลื้อเข้าไป สวยงามเป็นอย่างยิ่งจนได้รับการยอมรับว่าเป็นร้านสเวนเซ่นที่สวยที่สุดในประเทศไทย จากนั้นเมื่อได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินน่านนคร เพื่อทำการเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบิน WE 159

16:30 น.            ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบิน WE 159

17:50 น.            เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ทัวร์เที่ยวไทย

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมทัวร์ได้ที่นี่!!!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 02 048 4757 , 091 778 4757
Line ID : Beaconboy