วันที่  (1)             กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ   –   สนามบินสุราษฎร์ธานี  –  เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย

06:00 น.            คณะเดินทาง พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยสไมล์ (WE) พบเจ้าหน้าที่ “Beaconboy Travel”  คอยอำนวยความสะดวกเช็คอินโหลดกระเป๋าสัมภาระ

07:30 น.            ออกเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบิน WE 251

08:55 น.            เดินทางถึงท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี “เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ” นำท่านเดินทางสู่เขื่อนรัชชประภา แวะจุดชมวิวดื่มกาแฟชมวิวก่อนนั่งเรือหางยาวชมความสวยงามของธรรมชาติ น้ำใสสีเขียวมรกต แวดล้อมด้วยเทือกเขาหินปูน ณ เขื่อนเชี่ยวหลาน ที่สวยงามจนได้รับการเปรียบเปรยว่า กุ้ยหลินเมืองไทย

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ แพที่พัก

บ่าย                   อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ แพที่พัก สนุกกับกิจกรรมทางน้ำ พร้อมบริการเรือคายัคฟรี พายกันแบบแรงไม่หมดไม่เลิก จากนั้นนำท่านชมไฮไลท์สำคัญที่สุดในเขื่อนเชี่ยวหลานพร้อมกับภาพประทับใจ ณ “เขาสามเกลอ”

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ แพที่พัก (พันวารีย์) / พักผ่อน ณ แพที่พักตามอัธยาศัย

วันที่  (2)              เขื่อนเชี่ยวหลาน  –  ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด  –  เนินเทวดา  –  เส้นทางริมทะเล Unseen ขนอม-สิชล

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

ล่องเรือชมความสวยงามบรรยากาศยามเช้าของกุ้ยหลินเมืองไทย จากนั้นเช็คเอาท์และเดินทางกลับสู่ท่าเรือ เดินทางต่อสถานีถัดไป ณ  “ป่าต้นน้ำ” บ้านน้ำราด แหล่งท่องเที่ยว Unseen แห่งใหม่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชมป่าต้นน้ำที่กำเนิดน้ำใสไหลเย็น มองเห็นตัวปลา จนหลายคนเห็นแล้วอดใจไม่ไหวที่จะลงไปแช่น้ำใสให้ชุ่มฉ่ำใจก็ทำได้ไม่ว่ากัน

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (ร้านมุมสบาย มังกรยิ้ม)

บ่าย                   นำท่านเดินทางสู่ “เนินเทวดา” จุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ท่านจะได้เห็นวิวมุมสูงของ อ.ขนอม จ. นครศรีธรรมราช หลังจากนั้นใช้เส้นทางเลียบชายทะเล สายขนอม-สิชล ถนนเลาะริมทะเลเส้นที่สวยที่สุดในประเทศไทย แวะถ่ายรูปทุกจุดสวยอย่างเต็มที่ / นำท่านเข้าสู่ที่พัก บริเวณหาดสิชล อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

วันที่ (3)              วัดเจดีย์  –  สวนตาสรรค์ สปาปลา  –  ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี  –  วัดพระบรมธาตุไชยา

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่วัดเจดีย์ ไหว้พระกราบสักการะองค์พระประธาน จากนั้นขอพรกับ “ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์” กุมารเทพศักดิ์สิทธิ์ ที่สาธุชนเดินทางหลั่งไหลมาขอพรแล้วสมหวังกันถ้วนหน้า

จากนั้นเดินทางสู่ “สวนตาสรรค์ สปาปลาตอดเท้า” ผ่อนคลายอิริยาบถในสปาท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย                   แวะทานขนมซื้อของฝาก ณ ตลาดน้ำบางใบไม้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระพุทธเจ้า ก่อนเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร / จากนั้นเมื่อได้เวลาอันสมควร นำทางเดินทางสู่สนามบินสุราษฎร์ธานี

19:45 น.            ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบิน WE 258

21:10 น.            เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

ทัวร์เที่ยวไทย

 

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมทัวร์ได้ที่นี่!!!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 02 048 4757 , 091 778 4757
Line ID : Beaconboy