ฟรานซ์ คาฟคา (Franz Kafka) นักเขียนชาวยิวผู้ยิ่งใหญ่แห่ง ศตวรรษที่ 20 เกิดที่กรุงปราก, เช็ก (จักวรรดิออสเตรีย-ฮังการี ในสมัยนั้น) คาฟคาเขียนเรื่องสั้นและนวนิยายมากมาย กรั่นกรองมาจากความกดดันในชีวิตจริงของเขาที่ครอบครัวชาวยิวพยายามปรับตัวให้เข้ากับสังคมเยอรมันที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีมากกว่า ความขัดแย้งกับความรู้สึกและความเป็นจริงที่เขารำลึกเสมอว่าเขาคือชาวยิว ทำให้เกิดงานเขียนที่มีเอกลักษณ์สื่อถีงความขัดแย้ง ความแตกต่าง และปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวยิวในสังคม หากท่านใดมีโอกาสไปเยือนกรุงปราก, เช็ก ไม่ควรพลาดที่จะไปเยี่ยมเยียนอนุสาวรีย์ฟรานซ์ คาฟคา หรือสามารถหาผลงานของเขาได้ทั้งฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลเป็นภาษาไทยก็มีเช่นกัน

Franz Kafka Monument

หากท่านใดมีโอกาสไปเที่ยวที่กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก อย่าลืมแวะไปชมอนุสาวรีย์  ฟรานซ์ คาฟค่า นะครับ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากจตุรัสเมืองเก่า ระยะเดินประมาณ 900 เมตร ครับ