• เส้นทางเมืองมรดกโลก UNESCO ฮัลสตัท + ครุมลอฟ + ปราก +แบมเบิร์ก มาเต็มชุดใหญ่ พลาดไม่ได้ เพราะ สวยและคลาสสิค ทุกเมือง !!
 • พักในหมู่บ้าน Hallstatt UNESCO โรงแรม Confirm !! จองด่วนห้องมีจำนวนจำกัด !!
 • โรงแรม 4ดาว+ อยู่ในตัวเมือง สะดวก สบายกว่า
 • เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทเทพนิยายอันแสนโรแมนติก
 • เที่ยวเมืองที่ ถ่ายทำภาพยนต์ Hollywood เยอะที่สุดในเชค เมืองแห่งสปาแสนสวย คาร์โลวี วารี Karlovy vary สวยมาก ห้ามพลาด

คลิก>>>โหลดโปรแกรม…

รายละเอียดโปรแกรม

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 61

สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 น.            คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 2 – 3 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย THAI AIRWAYS เคาน์เตอร์ D สังเกตุป้ายบริษัท… พบเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 61

กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมนี) – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – หมู่บ้าน Hallstatt 

00.50 น.            ออกเดินทางสู่ กรุงมิวนิค โดยเที่ยวบินที่ TG 924

07.05 น.            เดินทางถึง มิวนิค MUNICH เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านชวานสเกา (ระยะทาง 127 ก.ม./ 1 ชม.)

นำท่าน ขึ้นชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ ของกษัตริย์ลุดวิคที่สองแห่งบาวาเรีย ทรงได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างปราสาท จากความหลงใหลในการแสดงอุปรากร ต่อมาปราสาทนอยชวานสไตน์ ก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักออกแบบฉากบัลเล่ต์และละครอีกนับร้อย ๆ เรื่อง ปราสาทนี้เป็นเหมือนปราสาทในเทพนิยายที่มีมนต์เสน่ห์ที่สุดในโลกและเป็นแบบจำลองให้วอลท์ ดิสนีย์ นำไปสร้างเป็นปราสาทของเจ้าหญิงในภาพยนตร์เรื่องเจ้าหญิงนิทรา ปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์ นี้ตั้งอยู่เหนือโกรกธารขรุขระของแม่น้ำพอลแล็กในเทือกเขาแอลป์ เป็นปราสาททรงเสน่ห์ที่มีมนต์ขลังที่สุดในโลก หอคอยสีงาช้างของปราสาทดูลอยเด่นอยู่กลางป่าสนเขียวขจี กำเนิดขึ้นจากความฝันของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 เพียงพระองค์เดียว ผู้ทรงบันดาลให้เป็นจริงด้วยพระราชทรัพย์อันมหาศาล นำท่านสู่ จุดชมวิวถ่ายรูปปราสาททั้งหลัง แล้วเดินชมความร่มรื่นของแนวป่าสนสู่ตัวปราสาท แล้ว นำเข้าชมความวิจิตรพิศดารของตัวปราสาทภายใน ที่พระองค์ทุ่มเทพระราชทรัพย์เพื่อเนรมิตฝันให้เป็นจริง ชมผลงานชิ้นเอกของจิตรกร ประติมากร และช่างแกะไม้ฝีมือเยี่ยม นำชมห้องบัลลังก์ ห้องบรรทม ห้องทรงดนตรีโอเปร่า ถ้ำแห่งวีนัส ท้องพระโรง และห้องครัวที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้น จากนั้นนำกลับสู่เชิงเขา

หมายเหตุ          รถ Shuttle Bus ที่วิ่งรับ-ส่งนักท่องเที่ยวขึ้นลงปราสาท อาจมีหยุดให้บริการในช่วงฤดูหนาวหรือวันหิมะตก หากรถบัสไม่วิ่ง จะเปลี่ยนพาท่านขึ้นโดย นั่งรถม้า (นั่งได้ 8-12 คน และ รวมอยู่ในค่าบริการ เฉพาะขาขึ้นเท่านั้น) ท่านอาจจำเป็นต้องเดินขึ้นปราสาท ในกรณีที่คิวรถม้าค่อนข้างยาวซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่ทันรอบเวลาเข้าปราสาท หากท่านไหนสละสิทธิ์ไม่เข้าปราสาท ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกรณี (ระยะทางเดินขึ้นเขาใช้เวลาเดินประมาณ 25 – 30 นาที)

 

 กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

*** กรุณาจัดเตรียมสัมภาระสำหรับพักค้างคืนในหมู่บ้านฮัลสตัท 1 คืน แยกใส่กระเป๋าใบเล็กเพื่อความสะดวกในการเข้าพัก ส่วนกระเป๋าใหญ่จะเก็บไว้ใต้ท้องรถ ***

นำท่านเดินทางสู่เมือง ฮัลสตัท Hallstatt (ระยะทาง 265 ก.ม./ 3.30 ชม.)  เมืองมรดกโลกเก่าแก่อายุกว่า 3,000 ปี ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่งและดึงดูดนักเดินทางมากมายให้มายังเมืองนี้ เมืองฮัลสตัทท์เป็นเมืองเล็กๆริมทะเลสาบ มีประชากรอาศัยไม่ถึง 1,000 คน มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงชัน บ้านเรือนในเมืองนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่แคบๆ ริมทะเลสาบ Halls tatter Sea จึงต้องสร้างลดหลั่นเป็นชั้นๆตามแนวเขา

ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของแคว้นบาวาเรียของเยอรมันและซาลสบวร์กของออสเตรียระหว่างเดินทางและให้ท่านได้พักผ่อนระหว่างเดินทางช่วงนี้ หลังจากเดินทางมาถึงวันแรก แต่ท่านจะประทับใจกับวิวทิวทัศน์หายเหนื่อยแน่นอน หมู่บ้านแห่งนี้มีมุมสวยๆเยอะมาก นอกจากมุม “มหาชน” ที่นักท่องเที่ยวเดินไปถ่ายรูปกัน แนะนำ !! ให้ท่านลองเดินหาขึ้นไปทางบริเวณด้านบนของหมู่บ้าน แล้วท่านจะได้เห็นวิวที่แตกต่าง เดินไม่ยาก เข้าตามซอย มีทั้งทางลาดและบันได ขอความกรุณาท่านอย่าส่งเสียงดังเวลาถ่ายรูป เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนชาวบ้านอาศัยอยู่

หมายเหตุ      การเดินเข้าไปยังหมู่บ้านฮัลสตัทท์ ระยะทางเดินประมาณ 650 – 700 เมตร เราจึงขออนุญาตแนะนำให้ท่านจัดสัมภาระใส่กระเป๋าใบเล็กเพื่อความสะดวกของท่าน รถใหญ่ไม่สามารถเข้าได้ ต้องจอดที่จุดจอดรถด้านหน้าหมู่บ้านที่เดียว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก แต่รับรองว่าท่านจะประทับใจกับความสวยของหมู่บ้านแห่งนี้อย่างใกล้ชิดแน่นอน

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่                 Hallstatt – See Hotel Gruner Baum ** โรงแรมทำเลใจกลางจตุรัสของหมู่บ้าน ติดทะเลสาบสวยงาม

วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 61

ฮัลสตัทท์ – ลินซ์ – เชสกี้ ครุมลอฟ Unesco – ขึ้นชมวิวบนปราสาท – เชสกี้ บูโดโจวิซ 

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

อิสระท่านเดินเล่นเที่ยวชมเมือง ฮัลสตัทท์และบรรยากาศริมทะเลสาบ Hallstattersee ให้ท่านถ่ายรูปเพื่อเก็บภาพความสวยงามและบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติกของเมืองฮัลสตัทท์แห่งนี้อย่างเต็มที่

10.00 น.            นำท่านเดินทางสู่เมือง ลินซ์ LINZ (ระยะทาง 125 กม./ 1.45 ชม.) เมืองซึ่งตั้งอยู่บนสองฝั่งของแม่น้ำดานูบ ครึ่งทางระหว่างกรุงเวียนนากับซาลสบวร์ก เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน แต่มีบทบาทช่วงสั้นๆ ในสมัยศตวรรษที่ 15 อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และอดีตเคยเป็นค่ายนาซีในสมัยการปกครองของเยอรมัน โดย อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ นับเป็นเมืองที่แฝงไว้ด้วยความสวยงามของศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตล์บาโร๊คและร็อคโคโค

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    

จากนั้นนำท่านสู่เมือง เชสกี้ ครุมลอฟ Cesky Krumlov (ระยะทาง 3 ชม.) เมืองประวัติศาสตร์ที่สวยงามราวกับภาพวาดซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของโบฮีเมีย แต่งแต้มด้วยความโรแมนติก เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากเป็นอันดับที่สองของสาธารณรัฐเช็ก และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ.1992 ด้วยจำนวนอาคารเก่าแก่กว่า 300 อาคารที่ได้รับการทะนุบำรุงเป็นอย่างดี นำท่าน เดินชมความน่ารักของเมือง สถานที่ท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้ ได้แก่ หอหน้ากากอันมีชื่อเสียง โรงละครแบบบารอค สวน และน้ำตกแบบรอคโคโค สะพานบาร์เบอร์ บ้านนักเล่นแร่แปรธาตุ โรงเบียร์เอ็กเกนเบิร์ก พิพิธภัณฑ์งานฝีมือ และแพไม้ เมืองนี้พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดปี เดินเที่ยวชมเมืองโดยรอบ ชมจตุรัสกลางเมืองที่สวยงาม ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่และยังคงใช้อยู่จนกระทั่งปัจจุบัน จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมือง บริเวณ ลาน Courtyard ของปราสาทครุมลอฟ ให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกภายนอกของปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากปราสาทปราก มีห้องต่างๆ ถึง 40 ห้องลานปราสาท 5 แห่งและอุทยานอีก 1 แห่งที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา ชมทัศนียภาพของตัวเมืองจากลานหน้าอุทยาน ภาพที่ท่านเห็นคือบ้านเรือนหลังเล็กหลังน้อยหลังคาสีส้มเรียงรายกันเป็นกระจุกๆ เหมือนบ้านตุ๊กตา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เชสกี้ บูโดโจวิซ Cesky Budojovice (ระยะทาง 25 ก.ม./ 25 นาที) เมืองใหญ่ทางตอนใต้ของประเทศเชคและเป็นเมืองของเบียร์ Budweiser ต้นตำหรับอีกด้วย

  ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พักที่                  Grand Hotel Zvon ** โรงแรมใจกลางจตุรัสเมืองเก่า เดินซัก 300 เมตร มี Tesco ปิด 22.00 น.

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 61

ปราก UNESCO – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ล – นาฬิกาดาราศาสตร์ (4)

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

นำคณะเดินทางสู่ กรุงปราก PRAGUE (ระยะทาง 147 ก.ม./ 2.15 ชม.) พร้อมชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์ของทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ทุ่งดอกเรบซีดสีเหลืองอร่ามสลับกับไร่ปลูกต้นฮ๊อบ HOB วัตถุดิบหลักในการผลิตเบียร์ และหมู่บ้านชนบทอันเงียบสงบตลอดเส้นทางการเดินทาง จนกระทั่งเข้าสู่ กรุงปราก เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่งแม่น้ำวัลตาวา มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 1.2 ล้านคน ยูเนสโก UNESCO ประกาศให้กรุงปรากเป็นเมืองมรดกโลก เนื่องจากกรุงปรากเป็นเมืองเก่าแก่ ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท โรมแห่งอุดรทิศ และยังมีสถานสิ่งปลูกสร้างสำคัญ ๆ ที่สวยงามมากมาย

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านขึ้นสู่ ปราสาทปราก Prague Castle หรือ Pražský hrad เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง สามารถมองเห็นตัวปราสาทได้จากมุมต่างๆ ของเมือง จากนั้นนำท่านชมสิ่งที่ดึงดูดและสะดุดตาที่สำคัญๆ คือ มหาวิหารเซนต์วิตัส St. Vitus cathedral มหาวิหารหลังนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยศัตวรรษที่ 14 เป็นการสร้างแบบสถาปัตยกรรมโกธีก (Gothic) ที่ได้ตกแต่งประดับประดาไปด้วยหัวสัตว์ประหลาดมากมายที่ทำด้วยหินตั้งอยู่บนหลังคาและปากท่อรางน้ำฝน ส่วนภายในของมหาวิหารจะได้พบกับความงามอันประณีตของสถานที่ฝังศพต่างๆ สามารถปีนไต่ขึ้นไปบนยอดสุดของหอระฆังได้ ซึ่งเป็นจุดที่สูงสุดของปราสาท  และรอบๆปราสาทยังมีสิ่งที่น่าสนใจ

จากนั้นนำท่านเดินต่อสู่ โกลเด้น เลน Golden Lane ซึ่งเป็นห้องแถวร้านค้าเล็กๆตั้งอยู่เรียงราย ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตห้องแถวเหล่านี้เคยใช้เป็นบ้านพักของทหารยามเฝ้าพระราชวัง พระราชวังเก่ามีการสร้างหลังคาที่มีรูปทรงแหลมสูงแบบสถาปัตยกรรมโกธีกตอนปลาย หรือเรียกอีกอย่างว่าสถาปัตยกรรมโกธีกวิจิตร (late Gothic) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปราสาท ที่ตั้งตระหง่านอยู่ทุกวันนี้ นำท่านเดินต่อสู่เบื้องล่าง เลาะถนนริมแมน่น้ำวัตตาวา ชม สะพานชาร์ล Charles Bridge สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของกรุงปรากที่ทอดตัวข้ามแม่น้ำวัตตาวา ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศ เป็นสิ่งก่อสร้างจากสมัยของพระเจ้าชาร์ลที่ 4 เป็นสะพานเก่าแก่ที่มีความสวยงามที่สุดในยุโรป โดยสองข้างสะพานจะประดับตกแต่งด้วยรูปปั้นนักบุญที่เป็นที่เคา รพนับถือของชาวเช็ค 30 องค์ และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่เรียงรายอยู่บนตลอดแนวสะพาน

ก่อนนำท่านเดินต่อสู่ย่าน จตุรัสเมืองเก่า OLD TOWN SQUARE นำท่านบันทึกภาพกับ ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า Old Town Hall ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ Astronomical clock สร้างขึ้นกว่า 500 ปีมาแล้ว ทุกชั่วโมง กลไกจะทำงานให้ตุ๊กตาอัครสาวก 12 คนของพระเยซู ผลัดกันโผล่หน้าออกมาจากหน้าต่าง ทักทายฝูงมหาชนแน่นขนัดที่คอยชมอยู่เบื้องล่าง เมื่อ 500 กว่าปีก่อน เทคโนโลยีเหล่านี้ยังไม่พัฒนาเหมือนในปัจจุบัน การใช้กลไกที่ซับซ้อนพอที่จะทำให้ตุ๊กตาหมุนออกมาทักทายผู้คนได้ขนาดนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างมาก ตำนานกล่าวว่าหลังจากนาฬิกานี้สร้างเสร็จ คนประดิษฐ์กลไกนาฬิกาชิ้นนี้ถูกควักลูกตาให้ตาบอด เพื่อที่จะไม่สามารถมองเห็นแล้วจะสามารถไปสร้างนาฬิกาแบบเดียวกันนี้ที่อื่น ก่อนมีเวลาอิสระให้ท่านได้เดินเล่น บันทึกภาพ หรือ เลือกเดินซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ณ ย่านเมืองเก่า

หมายเหตุ !!!  เนื่องจากรายการตลอดทั้งช่วงบ่ายนี้ จะต้องเดินทั้งหมด จึงรบกวนทุกท่านใส่รองเท้าที่สามารถเดินสบายๆ ไม่แนะนำมีส้น และควรฟิตร่างกายไว้ให้พร้อม ระยะทางเดินประมาณ 3 กม. หากร่างกายไม่พร้อม กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ครับ

 ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่                  Courtyard by Marriott Prague city  ** โรงแรมในเมือง ติดกับ Shopping mall แห่งใหม่ ปิด 21.00 น.

 วันพุธที่ 15 สิงหาคม 61

คาร์โลวี วารี – พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ – แบมเบิร์ก UNESCO –   Schweinfurt 

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม    

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมือง คาร์โลวี วารี (ระยะทาง 127 ก.ม./ 1.35 ชม.) เป็นเมืองที่มีความน่ารักมากๆ เมืองนี้ตั้งท่ามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณ์ และมีแม่น้ำเทปลา ที่เป็นสายเลือดใหญ่ไหลหล่อเลี้ยงชีวิตของคนทั้งเมือง ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเชค ตามตำนานบอกว่าพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ทรงพบแหล่งน้ำแร่ที่เมืองนี้ในปีค.ศ. 1358 เมื่อครั้งเสด็จฯ ออกล่าสัตว์แล้วสุนัขล่าเนื้อตัวหนึ่งตกลงไปในบ่อน้ำพุร้อน นับแต่นั้นเมืองนี้ก็มีชื่อเสียงของบ่อน้ำแร่ที่ใช้สำหรับรักษาร่างกายและบำบัดโรคร้ายต่างๆ เป็นต้นมาจนถึงเดี๋ยวนี้ นำท่านเดินเล่นย่านใจกลางเมืองเก่า ของคาร์โลวี วารี ท่าน สามารถแวะเข้าไปชิมน้ำแร่เพื่อสุขภาพ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ใจกลางเมือง ซึ่งมีอุณภูมิ 30, 50 และ 72 องศา หรือจะเลือกเดินช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองชื่อดัง โดยเฉพาะ เครื่องแก้วโบฮีเมีย ของประเทศนี้

หากท่านไป ชิมน้ำแร่ เพื่อให้เข้ากับรสชาติและละมุนลิ้นมากขึ้น ต้องดื่มกับ แก้วน้ำแร่ สไตล์เฉพาะของชาวโบฮีเมียน รูปร่างมีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ำ ซื้อได้ตามร้านค้าในเมือง และอย่าลืมชิม ขนมวาฟเฟิล ของประเทศเชค ที่เค้าภูมิใจนักหนาว่า อร่อยไม่แพ้ ขนมวาฟเฟิล เซี่ยงไฮ้ หรือ ปักกิ่ง บ้านเรา ขายตามร้านค้าในเมือง และ ห้ามพลาด เหล้ายาย่อยอาหาร เบคเฮลอฟสก้า Becherovka ที่กำเนิด ณ เมืองแห่งนี้ ด้วยดีกรีทะลุ 38 ดีกรี เพียงพอต่อการย่อยกระเพาะแน่ๆ

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง แบมเบิร์ก Bamberg 1 ในเมืองสวยของเยอรมัน โดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่า ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก (ระยะทาง 175 ก.ม./ 2.30 ชม.) เนื่องจากเป็นหนึ่งในไม่กี่เมืองในเยอรมันนีที่รอดพ้นจากการที่ถูกบอมบ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ตึกรามบ้านช่วงในเขต 2 เมืองเก่าจึง “เก่าจริง” มิได้สร้างหรือซ่อมแซมใหม่ให้ดู “เหมือนเก่า” นำท่านเดินเล่นเมืองเก่า บันทึกภาพกับ มหาวิหารแบมแบร์กเซนต์ปีเตอร์ และ เซนต์จอร์จ มีความสำคัญเป็นที่ตั้งของสังฆมณฑลของอัครบาทหลวงแห่งบัมแบร์ก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก์ สร้างครั้งแรกในปี ค.ศ.1004 โดยจักรพรรดิเฮนรีที่สอง จากนั้นชม ศาลากลางหลังเก่าของเมือง ที่สร้างคร่อมทับแม่น้ำเรกนิตซ์ ถือเป็นอาคารที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองแห่งนี้

หมายเหตุ          แบมเบิร์กเป็นเมืองมรดกโลก 1 ในไม่กี่เมืองของเยอรมนี เราจะพาเดินเล่นลัดเลาะริมน้ำ สู่ย่านเมืองเก่าที่ บรรยากาศดีๆ จนกระทั่งถึงจุดไฮไลท์คือศาลากลางน้ำ ก่อนจะค่อยๆเดินกลับมาที่จุดจอดรถ ระยะทางไม่ไกลมาก เดินสบายๆ รับรองท่านจะชอบจากนั้นเดินทางสู่เมือง Schweinfurt (ระยะทาง 1 ชม.) เมืองเก่าแก่อายุกว่า 1,200 ปี ตัวเมืองเก่าตั้งอยู่ริมแม่น้ำเมน Main มีกำแพงเมืองและจตุรัสเมืองเก่าอันงดงาม และโรงแรมที่พักติดกับแม่น้ำและเมืองเก่า ท่านสามารถเดินเล่นยามค่ำคืนได้

ค่ำ                      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร    

พักที่                  Mercure Hotel Schweinfurt Maininsel  ** ติดริมแม่น้ำ ตรงข้ามกับเมืองเก่า สามารถเดินเล่นได้

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 61

โรเธนเบิร์ก – จตุรัสเมืองเก่า – แฟรงค์เฟิร์ต – ช้อปปิ้งถนน ZEIL 

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรเธนเบิร์ก หรือ โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ Rothenburgob der Tauber (ระยะทาง 65 ก.ม./ 1 ชม.) เมืองเก่าแก่ของจักรวรรดิฟรังค์ ในเขตบาวาเรีย (Bavaria) ตั้งอยู่ภายในวงล้อมของกำแพงเมืองถือว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีประวัติศาสตร์อันแสนโรแมนติกของเยอรมนีเช่นกัน อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางเมืองทางประวัติศาสตร์และแนวกำแพงป้องกันเมืองดั้งเดิมบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองที่ทำการค้า ไวน์ โค กระบือ และขนสัตว์ที่มีมาตั้งแต่ ค.ศ. 1274 นำท่าน บันทึกภาพ กับ ศาลาว่าการเมือง (Town Hall) ที่ตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมือง โดยตัวอาคารนั้นถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1250 ในแบบอาคารโกธิค นำท่านผ่านชม คริสตจักรเซนต์ยาโคบ (Church of St. Jacob) คริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดของเมืองโรเทนเบิร์ก และชมความงดงามของอาคารบ้านเรือนหลากสีสันที่ จัตุรัส Plönlein จัตุรัสเล็ก ๆ แต่มีชื่อเสียงในไปทั่วโลก บริเวณรอบ ๆประกอบไปด้วยลานน้ำพุและตลาดเก่า อิสระท่านเดินเล่นชมเมือง ซื้อของฝากและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก (เมืองสวยและน่ารักมาก นักท่องเที่ยวไทยยังมาเยือนน้อย)

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ แฟรงค์เฟิร์ต Frankfurt (ระยะทาง 181 ก.ม./ 2.45 ชม.) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของเยอรมนี ถือเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงินและการธนาคารที่ร่ำรวยที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรป นำท่าน ชมเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งชื่อเมืองแฟรงก์เฟิร์ตในประเทศเยอรมนี นิยมเรียกชื่อเต็มคือ ฟรังค์ฟวร์ทอัมไมน์ หมายถึงเมืองแฟรงก์เฟิร์ตที่อยู่บนแม่น้ำไมน์ เพื่อแยกความแตกต่างจากเมืองฟรังค์ฟวร์ทอันเดอร์โอเดอร์ (Frankfurt an der Oder) ริมฝั่งแม่น้ำโอเดอร์ในรัฐบรันเดนบูร์กทางด้านตะวันออกของประเทศ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านช้อปปิ้งบนถนนเซลล์ Zeil ย่านช้อปปิ้งเก่าแก่และคึกคักที่สุดของเมืองแฟร้งค์เฟิร์ต ตั้งอยู่ริมถนน Zeil ครั้งหนึ่ง ที่นี่ เคยเป็นที่ตั้งของขนาดใหญ่ที่การซื้อขายวัวควาย ต่อมากลายเป็นเป็นแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ที่สำคัญในทุกประเทศเยอรมนี ถือว่าเป็นถนนยาวที่สุดของประเทศ มีสินค้าหลากหลายบริเวณถนนสายนี้ เต็มไปด้วยร้านบูติกเล็ก เครื่องประดับโบราณ เครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านขายของเฟอร์นิเจอร์ และห้างสรรพสินค้าต่างๆ มากมาย

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร    

พักที่                 Intercontinental Frankfurt  ** โรงแรม 5 ดาว ริมแม่น้ำไมน์ ใจกลางเมืองแฟรงค์เฟิร์ต

 วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 61

จตุรัสโรเมอร์ – แฟรงค์เฟิร์ต – สนามบิน – กรุงเทพฯ

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

มีเวลาให้ท่านได้จัดเตรียมสัมภาระของท่านเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

ก่อนกลับ นำท่านชม จตุรัสโรเมอร์ จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุดจุดหนึ่งในแฟรงก์เฟิร์ต มีอาคาร 9 อาคาร ที่สร้างเป็น Frankfurt City Hall ซึ่งได้รับมาจากครอบครัวพ่อค้าครอบครัวหนึ่ง โดยอาคารตรงกลางกลายเป็น City Hall และถูกเชื่อมกับอาคารรอบ ๆ สถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของรัฐบาลท้องถิ่นมามากกว่า 600 ปี โดยทั้งภายนอกและภายในมีการตกแต่งด้วยสไตล์โกธิคสมัยใหม่ ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมาก

*** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางสู่สนามบิน ***

10.00 น.            เดินทางสู่สนามบิน แฟรงค์เฟิร์ต พร้อมมีเวลาให้ท่านกระทำภาษีคืน TAX REFUND

14.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 921

 วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 61

กรุงเทพฯ 

06.25 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ…

อัตราค่าบริการ

PERFECT เยอรมนี ออสเตรีย เชก 8 วัน (TG)  WE-EU02B-EX1

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

พักห้อง

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็ก

พักห้อง

1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่

(เสริมเตียง)

ราคาเด็ก

1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่

(ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม
11 – 18 สิงหาคม 2561 79,900 79,900 77,900 76,900 11,900

หมายเหตุ  :  เด็กต้องมีอายุ 2-12 ปี บริบูรณ์  //  เด็กอายุ 5-12 ปี โรงแรมในยุโรปจะ บังคับเสริมเตียง

อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ชั้น ECONOMY) ตามเส้นทางและสายการบินที่รายการระบุไว้
 • ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ
 • ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า (ห้องละ 2 ท่าน) ในระดับดาวมาตรฐานตามโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า หากวันเข้าพักตรงกับช่วงเทศกาลหรืองานจัดแสดงสินค้า อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง แต่จะคำนึงถึงเส้นทางและความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ขนาด 49ที่นั่ง นำเที่ยวตามสถานที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครองเพียง 50% ของวงเงินประกัน
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ระยะเวลาตามวันที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมทิป  คนขับรถต่างประเทศ

อัตรานี้ไม่รวม 

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบกำกับภาษี
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ขอเรียนให้ท่านทราบว่า กรณีไม่มีบริการยกกระเป๋า ท่านผู้เดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง
 • ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทัวร์ (ตามอัธยาศัย) ปกติท่านละ 20 – 25 ยูโร
 • ค่าปรับน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าที่ทางสายการบินกำหนด

เงือนไขการจองทัวร์

 • กรุณาชำระมัดจำท่านละ 30,000 บาท ภายใน 2 วัน จากวันจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 • สำหรับช่วงเทศกาลวันหยุด ปีใหม่ – สงกรานต์ เก็บมัดจำท่านละ 40,000 บาท
 • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • เมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ว่าให้จัดเตรียมเอกสารขอวีซ่าได้ ท่านสามารถจัดเตรียมเอกสารขอวีซ่าได้ทันที
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะ และยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการชำระเงินส่วนที่เหลือ

 • ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน หรือเมื่อทางสายการบินมีการเรียกออกตั๋ว โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน
 • หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่า ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน / ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ทางบริษัทฯ จะทำการ Refund กับทางสายการบิน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย และขึ้นอยู่กับ Condition ของทางสายการบิน / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน

เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ

 • ยกเลิกหลังการจอง ปรับเงินทันที 1,000 บาท (คิดเป็นค่าบริการของพนักงาน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วัน หักค่ามัดจำ 50% ของเงินมัดจำ + ค่าวีซ่า
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของเงินมัดจำ
 • ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 • หากมีการออกตั๋วเครื่องบิน หรือจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามจริง
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ท่านต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะส่งเรื่องขอ Refund เฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินกับทางสายการบิน โดยดุลยพินิจขึ้นอยู่กับทางสายการบินเท่านั้น หรือ หากท่านต้องการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ จากคณะทัวร์เดิมที่ท่านไม่ได้เดินทาง คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์ หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน / ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ทางบริษัทฯ จะทำการ Refund กับทางสายการบิน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย และขึ้นอยู่กับ Condition ของทางสายการบิน / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน
 • กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

บริษัท บีคอนบอย ทราเวล จำกัด (ใบอนุญาตเลขที่ 11/09262)

15/2 ซ.สุคนธสวัสดิ์ 3 แยก 1 แขวง / เขต ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230

www.beaconboytravel.com / Facebook: Beaconboy Travel / Line@:@beaconboytravel