“เลื่อนชงโครงการเที่ยวไทยวัยเก๋า” นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวฯ จำเป็นต้องเลื่อนโครงการ “เที่ยวไทยวัยเก๋า” ออกไปก่อน ซึ่งเดิมเตรียมเสนอให้ที่ประชุม ครม. พิจารณาตั้งแต่ปลายเดือน ธ.ค. 63 แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดรอบใหม่ของ โควิด-19 ทำให้ต้องจับตาแรงกระเพื่อมว่าจะยุติลงเมื่อใด หากควบคุมการแพร่ระบาดได้ภายในเดือน ก.พ.64 คาดจะเสนอให้ ครม.พิจารณาและคิกออฟโครงการให้เริ่มมีการเดินทางได้ในเดือน มี.ค.นี้ และน่าจะได้บรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นตัวกระตุ้น ซึ่งเท่ากับว่าโครงการนี้ล่าช้าจากแผนเดิมร่วม 5 เดือน

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวกลุ่มสูงวัยซึ่งเป็นเป้าหมายของโครงการก็ไม่น่าจะออกเดินทางในช่วงที่มีการแพร่ระบาด เนื่องจากกังวลกับสถานการณ์ที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงกับการติดเชื้อ ทั้งยังต้องเดินทางเป็นหมู่คณะ ขณะที่คนในเมืองท่องเที่ยวต่าง ๆ ก็อาจจะไม่สะดวกใจต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างเมืองเข้าพื้นที่ เพราะกังวลว่าจะเป็นสาเหตุของการแพร่กระจายเชื้อ

สำหรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการนี้ รัฐบาลจะใช้งบประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งวงเงินดังกล่าวถูกกันออกมาจากงบประมาณโครงการเราเที่ยวด้วยกัน 20,000 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นตลาดการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มสูงวัย อายุตั้งแต่ 55-75 ปี จำนวน 1 ล้านคน วางเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายว่าต้องมีการเดินทาง 2 คนขึ้นไป ในวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี โดยใช้บริการผ่านบริษัทนำเที่ยว เดินทาง 3 วัน 2 คืน ขึ้นไป สนับสนุนค่าใช้จ่ายไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน

ที่มาข่าว : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (https://www.mots.go.th/ )
รูปภาพ : โดย Free-Photos จาก Pixabay