ข้อมูลเบื้องต้น

  1. คนไทยเดินทางเข้าประเทศโครเอเชีย ต้องทำวีซ่าโครเอเชีย
  2. เนื่องจากประเทศโครเอเชียเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) หากท่านมีวีซ่าเชงเก้น (Schengen) แบบ Multiple ที่ยังไม่หมดอายุ ก็สามารถใช้เดินทางเข้าประเทศโครเอเชียได้
  3. ประเทศโครเอเชียยังไม่ใช่สมาชิกเชงเก้น มีแผนการจะเข้าภายในปี 2024
  4. ประเทศไทยไม่มีสถานทูตโครเอเชีย ดังนั้นต้องส่งเอกสารและเล่มพาสปอร์ตตัวจริงของท่าน ไปดำเนินการ ณ สถานทูตโครเอเชีย กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
  5. ยื่นวีซ่าล่วงหน้าได้ 90 วัน สถานทูตใช้เวลาทำประมาณ 15 วันทำการ แต่เพื่อความปลอดภัย ควรมีเวลาอย่างน้อย 20 วันทำการ ในการยื่นวีซ่า

วีซ่าโครเอเชีย ก่อนเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (1 July 2013)  /  Republika Hrvatska = สาธารณรัฐโครเอเชีย

วิธีการทำวีซ่าโครเอเชีย

  1. เหมือนวีธีการทำวีซ่าเชงเก้น โดยยื่นขอวีซ่าผ่านตัวแทน VFS ประจำประเทศไทย รายละเอียดตามลิงค์ ยื่นวีซ่าโครเอเชียผ่าน VFS
  2. บีคอนบอย ทราเวล มีบริการยื่นวีซ่าโครเอเชีย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของ บีคอนบอย ทราเวล ได้

หากท่านต้องการรู้จักประเทศโครเอเชียเพิ่มเติม เชิญเยี่ยมชมบทความของเรา รู้จักประเทศโครเอเชีย ภายใน 5 นาที  และ รู้หรือไม่ 5 สิ่งที่มีต้นกำเนิดจากประเทศโครเอเชีย

ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการเยี่ยมชม