ทัวร์ฟินแลนด์ Amazing WinterGLASS IGLOO 9 DAYS

พาหัวใจไป ลอยตัวเหนือธารน้ำแข็ง, นอนไขว่ห้างในห้องพักหลังคากระจก, ขับสโนโมบิลตะลุยทุ่งหิมะ

พักโรงแรมกระจก Glass Igloo และ โรงแรมกระจก Seaside Villas

เดินทางช่วง 1523 ก.พ. 66 กรุ๊ปเดียวเท่านั้น !!