Tag: Japan

Hokkaido Blossom 5 วัน 3 คืน (XJ)

Hokkaido Blossom เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน บิน Thai AirAsia X อาซาฮีคาว่า ทาคิโนะอุเอะ คามิยุเบทสึ ซัปโปโร