จัตุรัสวีรชน (Hero Square หรือ Hosok Tere)

อีกหนึ่งสถานที่เที่ยวที่ไม่ควรพลาดในการเดินทางมาเยือนเมืองบูดาเปสต์

จัตุรัสวีรชน ยังเป็นที่ตั้งของ Millennium Monument ก่อสร้าง ในปี ค.ศ.1894 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 1,000 ปีของประเทศฮังการี ในปี ค.ศ.1896 แต่สร้างได้แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1929 ออกเเบบโดยสถาปนิกชื่อดังอย่าง Albert Schickedanz โดยมีความสูงกว่า 36 เมตร ด้านบนเป็นรูปปั้นหัวหน้าทูตสวรรค์แกเบรียล (Gabriel) ถือมงกุฎ และไม้กางเขน

ส่วนด้านล่างเป็นที่ตั้งของรูปปั้นที่เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงสงครามและความสงบ งานและสวัสดิภาพ รวมถึงความรู้และความรุ่งเรือง โดยระลึกถึงเจ้าชายอาร์พัดทรงม้า (Arpad ) นำเผ่าแมกยาร์ และรวมเผ่าแมกยาร์ทั้ง 7 เผ่าก่อตั่งอาณาจักรฮังการีในปี ค.ศ.896 มีรูปปั้นหัวหน้าเผ่าแมกยาร์ทั้ง 7 ท่านบนหลังม้าวางอยู่รอบฐาน ส่วนรูปปั้นด้านหลังเป็นบุคคลสำคัญและกษัตริย์ในอดีต

จัตุรัสแห่งนี้ยังเป็นที่ฝังศพของ Imre Nagy ซึ่งเป็นผู้นำชาวฮังการีในการลุกฮือต่อต้านโซเวียตในปี 1956 ได้รับการนำมาฝังใหม่ที่จัตุรัสนี้ในปี 1989 นอกจากนี้ยังมีหลุมศพของทหารนิรนามอีกด้วย

นอกจากเที่ยวชมจัตุรัสวีรชนแล้วยังสามารถเที่ยวพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ (Szépművészeti Múzeum)และสวนประจำเมือง (Varosliget) บริเวณใกล้เคียง…