ใบขับขี่สากล (ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ) เป็นเอกสารสำคัญ ที่จะต้องมีในการขับขี่รถ ณ ต่างประเทศ การทำไม่ยาก หากเอกสารครบ จบภายใน 5 นาที วิธีการขั้นตอน ดังนี้

ใบขับขีสากล อาคาร 4 ชั้น 1 Beaconboy Travel
อาคาร 4 กรมการขนส่งทางบก
  1. ไปที่ กรมการขนส่งทางบก ตรงข้ามตลาดนัดจตุจักร เข้าไปที่ อาคาร 4 ชั้น 1 มองซ้าย เจอแผนก “ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ” ทันที (ต่างจังหวัด ทำที่ ขนส่งจังหวัด ได้เหมือนกัน)
ใบขับขี่สากล ขับรถต่างประเทศ Beaconboy Travel
แผนก “ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ”

2. ยื่นเอกสาร ให้เจ้าหน้าที่ตรวจ เตรียมให้ครบ ทำจบภายใน 5 นาที แน่ๆ

เอกสารประกอบ ทำใบขับขี่สากล

3. รับบัตรคิว นั่งรอคิว ที่นั่งกว้างขวาง สะอาดสะอ้าน แอร์เย็นเจี๊ยบ

รับบัตรคิว วันนี้มีคิวก่อนหน้า 3 คิว

4. เมื่อถึงคิว ยื่นเอกสารที่ช่องบริการ เซ็นท์เอกสาร พร้อมชำระค่าธรรมเนียม 505.- บาท

ใบขับขี่สากล Beaconboy Travel

5. เสร็จเรียบร้อย รับใบขับขี่สากล (มีอายุ 1 ปี)

ใบขับขี่สากล Beaconboy Travel

เป็นอันเสร็จสิ้น ครบถ้วน กระบวนการ ใช้เวลาไม่ถึง 5 นาที จริง ๆ ยืนยันได้ :p

**หมายเหตุ** ใบขับขี่สากล มีอายุ 1 ปี เท่านั้น , เมื่อใช้งานที่ต่างประเทศ ใช้คู่กับ ใบขับขี่ตัวจริงของเราเสมอ และ ใช้ในประเทศไทยไม่ได้ นะครับ

ขอบพระคุณทุกท่าน สำหรับการเยี่ยมชม

***เยี่ยมชมบทความอื่น ๆ เกี่ยวกับ การท่องเที่ยวต่างประเทศได้ที่
Beaconboy Journey ***