พรมแดนของพื้นที่ประเทศเชงเก้นในสหภาพยุโรปขยายอาณาเขตเปิดกว้างมากขึ้น เมื่อประเทศโครเอเชียได้รับการรับรองให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเชงเก้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม 2566 แต่ประเทศโรมาเนียและบัลแกเรียยังคงไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเชงเก้นเหมือนโครเอเชีย โดยถูกโหวตวีโต้จากทางประเทศออสเตรียและเนเธอแลนด์

แน่นอนว่าในบริบทของประชาชนชาวโครเอเชียและยุโรปย่อมมีความสะดวกสบายในการเดินทางและทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีความสนใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศโครเอเชียและประเทศเพื่อนบ้านโครเอเชีย ทั้งสมาชิกเชงเก้นอย่างออสเตรีย สโลวีเนีย ฮังการี อิตาลี รวมถึงประเทศที่ยังไม่ใช่สมาชิกเชงเก้นอย่างเซอร์เบีย บอสเนีย มอนเตรเนโกร ก็จะมีความสะดวกสบายในการขอวีซ่าเชงเก้นผ่านประเทศโครเอเชียมากยิ่งขึ้น

ลำดับเหตุการณ์สำคัญของโครเอเชียในการเข้าร่วมสมาชิกเชงเก้น
– เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปในปี 2013
– เปิดสะพานเพลเจแซค (Peljasac Bridge) ใช้เดินทางเชื่อมต่อดามาเชียสปลิทและดามาเชียดูบรอฟนิคข้ามเขตนีอุม (บอสเนีย) โดยไม่ต้องผ่านพรมแดนบอสเนีย ในปี 2022

Peljesac Bridge Beaconboy Travel

Peljesac Bridge : Photo by thedubrovniktimes.com

สะพานเพลเจแซค เชื่อมต่อสปลิทและดูบรอฟนิค : Phote by korculainfo.com

– เข้าร่วมสมาชิกเชงเก้นในปี 2023

Credit Photo : https://euagenda.eu/
https://www.politico.eu/
https://www.euronews.com/

Jobby