Fun Run ยามเช้า ณ เมืองอินซ์บรูก ประเทศออสเตรีย เมืองสวยที่มีแนวเทือกเขาแอลป์โอบกอดอยู่ ระหว่างวิ่งแวะถ่ายรูปไฮไลท์สำคัญ หลังคาระเบียงสีทอง , ถ.มาเรียสตราเซ่ , บ้านสีลูกกวาดริมแม่น้ำอินซ์ และ โรงแรม Gasthof Goldener Adler ที่องค์สมเด็จพระเทพฯ และ องค์ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ เคยเสด็จประทับ ณโรงแรมแห่งนี้