บินตรงสุดสบายด้วยสายการบินไทย TG  (เข้าเวียนนา – ออกมิวนิก)

***เมืองสวย เที่ยวสบาย รถวิ่งไม่ไกล ไม่ย้อนเส้นทาง***

**เดินทาง 13 – 20 ต.ค. 61**
กรุงเวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ช้อปปิ้งเมืองเก่าเวียนนา – ฮัลสตัทซ์ – ซาล์สบวร์ก ทะเลสาบกษัตริย์ – อินซ์บรูกส์ – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – โอเบอร์อัมเมอร์เกา

บีเอ็มดับบลิว มิวเซียม – กรุงมิวนิก – ช้อปปิ้งเมืองเก่ามิวนิก

เติมเต็มเรื่องราวของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผ่านโปรแกรมทัวร์คุณภาพ

“ครบถ้วนความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวและช้อปปิ้งทั้งพรีเมี่ยมแบรนด์เนมและสตรีทแบรนด์ “

Beaconboy Morning Fun Run!!! สนุกกับกิจกรรม Fun Run ยามเช้า ณ เวียนนา , ซาล์สบวร์ก , อินซบรูกซ์ , มิวนิก

คลิก>>>โหลดโปรแกรม…

กำหนดการเดินทาง

 (Day 1) วันเสาร์ที่  13 ตุลาคม  2561

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

22:30 น.            คณะเดินทาง พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D สายการบินการบินไทย พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเช็คอินโหลดกระเป๋าสัมภาระ

(Day 2) วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561

เวียนนา (ออสเตรีย)  – พระราชวังเชินบรุนน์  –  เมืองเก่าเวียนนา

01.30 น.            ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 936

07.00 น.            เดินทางถึงสนามบินนานาชาติชเวชาท กรุงเวียนนา หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเยี่ยมชมกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย อดีตจักรวรรดิผู้ปกครองดินแดนยุโรปทั่วทั้งแผ่นดิน ร่ำรวยด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแต่ปัจจุบันขับเคลื่อนประเทศด้วยแนวคิดทันสมัยเข้ากับยุคใหม่ มีนายกรัฐมนตรีอายุน้อยที่สุดในโลก (เซบาสเตียน คูร์ซ, 2017) เป็นเมืองหลวงแห่งดนตรีคลาสสิก ต้นกำเนิดของขนมปังครัวซองอาหารเช้าของทุกยุคทุกสมัย หรือแม้แต่คนเหล็กอย่าง “อาร์โนลด์ ชวาร์เซเน็กเกอร์” ก็เกิด ณ ประเทศออสเตรียแห่งนี้

นำท่านเข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace) พระราชวัง “ฤดูร้อน” สีเหลืองนวลสุดหรูหรายิ่งใหญ่อลังการที่มีความหมายว่า “น้ำพุที่สวยงาม” เริ่มก่อสร้างในยุคแรกช่วงกลางศตวรรษที่ 16 จุดประสงค์สำหรับกีฬาการล่าสัตว์ของกษัตริย์และเหล่าขุนนางในฤดูร้อน มาเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1749 ในยุคของจักรพรรดินีผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้ถูกเปรียบเปรยว่าเป็น “แม่ยายยุโรป”  จักรพรรดินี มาเรีย เทเรซ่า นอกจากตัวอาคารพระราชวังที่มีจำนวนห้องมากมายถึง 1,441 ห้องแล้ว ด้านหลังยังมีประตูชัยราชวัลลภ “โกลเรียตต์” (Gloriette) ตั้งอยู่ในสวนบนเนินด้านหลัง สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะที่สู้รบกับจักรวรรดิปรัสเซียในช่วง ค.ศ.1757 และสดุดีการครองราชบัลลังก์ของจักรพรรดิโจเซฟที่ 2 (โอรสพระองค์แรกของมาเรีย เทเรซ่า) และจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย                   นำท่านเยี่ยมชมใจกลางเมืองเก่ากรุงเวียนนา ชมสวนสตัดต์ปาร์ค พื้นที่สีเขียวที่ใหญ่ที่สุด ปอดฟอกอากาศบริสุทธิ์ของกรุงเวียนนา มีรูปปั้นสีทองอร่ามของคีตกวีชื่อดัง โจฮัน สเตราซ์ จูเนียร์ ราชาเพลงวอลซ์ เจ้าของบทเพลง เดอะ บิวตี้ฟูล บลูดานูบ แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากนั้นนำพาท่านเดินเข้าสู่ใจกลางเมืองเก่า จตุรัสสเตฟานที่ตั้งของมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น ก่อสร้างด้วยศิลปะสไตล์กอธิคขนาดใหญ่ ศูนย์รวมจิตใจชาวเวียนนา จากนั้นเยี่ยมชมแวะถ่ายรูปทุกจุดสำคัญย่านถนนคาร์สเนอร์สตรีท ย่านช้อปปิ้งและแวะเยี่ยมชมโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ สไตล์บาร็อคหรูหรา , ชมด้านนอกพระราชวังฮับเบิร์กและปิดท้ายด้วยจตุรัสมาเรียเทเรซ่า

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น / เข้าพัก ณ โรงแรมที่พัก

(Day 3) วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561  

เวียนนา  –  หมู่บ้านฮัลสตัทซ์  –  ซาล์สบวร์ก

“Vienna” Beaconboy Fun Run ( 5 k.m./ 45 Mins)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน “ฮัลสตัทซ์” (Hallstatt) หมู่บ้านที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ภาพยอดโบสถ์สูงตระหง่านแวดล้อมด้วยบ้านเรือนริมทะเลสาบ ฉากหลังมีเนินเขาไม่สูงจนเกินไปตั้งอยู่ ทุกอย่างลงตัวจนทำให้ผู้มาเยี่ยมเยียนหลงไหลหมู่บ้านแห่งนี้ หลายคนเดินทางมาหมู่บ้านนี้หลายครั้งเพื่อให้เห็นความสวยงามที่แตกต่างในทุกฤดูกาล ไม่พลาดที่จะนำพาทุกท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับจุดโปสการ์ดวิว มีเวลาให้ท่านอิสระเลือกชมสินค้าที่ระลึกของหมู่บ้าน

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย                   นำท่านเดินทางสู่เมืองเอกของการท่องเที่ยวประเทศออสเตรีย เมือง “ซาล์สบวร์ก” (Salzburg) หรือ “ปราสาทเกลือ” เมืองริมแม่น้ำซาล์สซัค บ้านเกิดของคีตกวีเอกชื่อดัง “โวล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท” ผู้ประพันธ์ดนตรีคลาสสิกที่คุณแม่สมัยใหม่ใช้เปิดให้บุตรหลานฟังเพื่อเพิ่มพัฒนาการทางด้านอารมณ์ และจิตใจ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เพลงชื่อดัง “The Sound of Music” หลายแห่ง เช่น สวนมิราเบล และ ป้อมปราการโฮเอนซาล์สบวร์ก นำท่านแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกรูปปั้นของคีตกวีโมสาร์ทและบ้านเลขที่ 9 สถานที่เกิดของโมสาร์ท มีเวลาให้ท่านได้อิสระเลือกชมของฝากท้องถิ่น ชอกโกแลตท้องถิ่น “Mozartkugel” ลักษณะเป็นลูกกลมมีฉลากเป็นรูปโมสาร์ทก็เป็นตัวเลือกที่ดีทีเดียว

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน / เข้าพัก ณ โรงแรมที่พัก

(Day 4) วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561

ซาล์สบวร์ก  –  ทะเลสาบกษัตริย์ (เยอรมนี)  –  อินซ์บรูกซ์ (ออสเตรีย)

“Salzburg” Beaconboy Fun Run (5 k.m./45 Mins)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมือง “เบิร์ชเทสกาเดน” ประเทศเยอรมนี ที่ตั้งของทะเลสาบกษัตริย์ (Konigsee) ทะเลสาบที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ที่สุดในประเทศเยอรมนี มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 8 กม. จุดลึกที่สุดประมาณ 200 เมตร นำพาท่านสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดด้วยการล่องเรือไฟฟ้าที่ไม่สร้างมลพิษ ชมธรรมชาติสองข้างทางขณะล่องเรือ มีจุดที่น่าสนใจน้ำตกโคนิกบาชและยอดเขาวัชส์มานน์ (2,713 m.) ที่สูงเป็นอันดับ 2 ในประเทศเยอรมนี แวะลงเรือระหว่างทางเยี่ยมชมไฮไลท์สำคัญของทะเลสาบกษัตริย์ “โบสถ์เซนต์บาโรโธมิว” (St.Battholomew’s Church) ที่มีลักษณะโดดเด่นยอดโดมหัวหอมคู่สีแดงน้ำตาล สวยงามองค์ประกอบลงตัวเมื่อตั้งอยู่ริมทะเลสาบกษัตริย์

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (Konigsee)

บ่าย                   นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมือง “อินซ์บรูกซ์” ประเทศออสเตรีย เมืองหลวงแห่งแคว้นทิโรลทางตะวันตกของประเทศ ซึ่งแปลความหมายได้ตรงตัวว่า สะพานข้ามแม่น้ำอินซ์ มีเทือกเขาแอลป์ล้อมรอบอ้อมกอดอยู่ มีชื่อเสียงทางด้านกีฬาและกิจกรรมฤดูหนาว เคยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 3 ครั้ง ไฮไลท์สำคัญที่จะพลาดเยี่ยมชมไม่ได้เด็ดขาดคือ “Golden Roof” หลังคาทองสุดคลาสสิกที่เคยใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในอดีตเมื่อมีกิจกรรมการแสดงด้านล่าง มีการก่อสร้างด้วยแผ่นโลหะหุ้มทองแดงจำนวนมากถึง 3,450 แผ่น จุดสังเกตุหลังคาแห่งนี้จะมองเห็นกลุ่มนักท่องเที่ยวยืนถ่ายรูปเก็บภาพเป็นที่ระลึกจำนวนมาก จากนั้นชมบ้านโบราณริมแม่น้ำอินซ์หลากสีสดใส ที่มีฉากหลังเป็นแนวเทือกเขาแอลป์ สวยงามไม่แพ้บ้านสีลูกกวาดแถบประเทศสแกนดิเนเวีย และอีกสถานที่สำคัญคือถนนมาเรียเทเรเซีย จุดศูนย์กลางเมืองที่เต็มไปห้างร้านมากมาย อิสระท่านเลือกชมสินค้าและเพลิดเพลินตามอัธยาศัย

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน / เข้าพัก ณ โรงแรมที่พัก

(Day 5) วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561

อินซ์บรูกซ์  –  ปราสาทนอยชวานชไตน์ – โอเบอร์อัมเมอเกา  –  กรุงมิวนิก

“Innsbruck” Beaconboy Fun Run (5 k.m. / 45 Mins.)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่เมืองชวานเกา ที่ตั้งของปราสาทเทพนิยาย “นอยชวานชไตน์” สถานที่ท่องเที่ยวอันดับ 1 ของประเทศเยอรมนี ปราสาทนอยชวานชไตน์แห่งนี้ก่อสร้างโดยพระประสงค์ของกษัตริย์ลุดวิกที่ 2 แห่งแคว้นบาวาเรียในปี ค.ศ.1869 ก่อนการรวมชนชาติเยอรมันไม่กี่ปี ปราสาทแห่งนี้ไม่มีกำแพงล้อมที่ยิ่งใหญ่ เนื่องจากไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ในการทหารป้องกันเมือง อยู่บนเนินหน้าผาที่แวดล้อมด้วยป่าและทะเลสาบ ความสวยงามของปราสาทแห่งนี้ทำให้วอลท์ดิสนีย์นำเป็นต้นแบบในการสร้างปราสาทของสวนสนุกชื่อดังแห่งนี้

12:00 น.            เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์

13:30 น.            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย                   นำท่านเดินทางสู่เมือง “โอเบอร์อัมเมอร์เกา” แวะชมความเป็นท้องถิ่นของหมู่บ้านเล็ก ๆ ทางตอนใต้ประเทศเยอรมนีที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของภาพวาดปูนเปียก “เฟรสโก” มีให้ชมตามผนังบ้านเรือนอาคารต่าง ๆ ทั้งหมู่บ้าน โดยภาพวาดเฟรสโกส่วนมากผู้วาดจะวาดเรื่องราวจากพระคัมภีร์ไบเบิล อิสระท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึกและเลือกซื้อของฝากท้องถิ่นตามอัธยาศัย / จากนั้นเมื่อได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่นครมิวนิก เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี มีหลายสิ่งที่มีชื่อเสียง นักท่องเที่ยวชาวไทยรู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดี อาทิเช่น ทีมฟุตบอลบาเยิร์นมิวนิก เบียร์พอลลาเนอร์ ใส้กรอกบาวาเรีย กลุ่มธุรกิจทางด้านการเงิน อลิอันซ์ รถยนต์บีเอ็มดับบลิว ล้วนแต่มีต้นกำเนิดจากเมืองแห่งนี้ทั้งสิ้น

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน / เข้าพัก ณ โรงแรมที่พักกรุงมิวนิก (2 คืน)

(Day 6) วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561

กรุงมิวนิก – พิพิธภัณฑ์ BMW – จัตุรัสเมืองมาเรียนซ์พลาสต์ เมืองเก่ามิวนิก 

“Munich” Beaconboy Fun Run (5 k.m./ 45 Mins)                        

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านสัมผัสวัตกรรมยานยนต์ที่ชาวมิวนิกภาคภูมิใจ “พิพิธภัณฑ์บีเอ็มดับบลิว” (BMW Museum) ที่ตั้งอยู่ข้างอาคารลักษณะโดดเด่นรูปลูกสูบเครื่องยนต์ สำนักงานใหญ่ของบีเอ็มดับบลิว ส่วนตัวมิวเซียมตัวอาคารมีลักษณะเป็นทรงกลมโลโก้ของ BMW ทุกอย่างเกี่ยวกับ BMW มีให้ท่านได้เยี่ยมชมตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน หรือแม้แต่อนาคต หากท่านใดสนใจสั่งจองก็มีเวลาให้ท่านได้ติดต่อกับผู้จำหน่าย หรือ แวะซื้อของที่ระลึกไว้ก่อนค่อยกลับไปจองที่เมืองไทยก็ได้เช่นกัน

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย                   นำท่านเยี่ยมชมใจกลางเมืองเก่ามิวนิก จตุรัส “มาเรียนส์พลาส” (Marienplatz) ที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองหลังใหม่ อาคารสไตล์นีโอโกธิคที่สวยงาม จุดศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มาเที่ยวชมนครมิวนิกแห่งนี้ ก่อนที่จะแยกย้ายอิสระ นำพาท่านแวะชม “Frauenkirche” หรือ Munich Cathedral มหาวิหารมิวนิก อีกหนึ่งสถานที่ที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของนครมิวนิก ด้านในมีรอยเท้าซาตานฝังอยู่ที่พื้น ตามตำนานการก่อสร้างมหาวิหารแห่งนี้ จากนั้นท่านใดต้องการช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าให้กับตนเองหรือฝากคนที่บ้านก่อนกลับเมืองไทย มีเวลาอิสระให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้ออย่างเต็มที่ จตุรัสมาเรียนส์พลาสแวดล้อมไปด้วยร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ช็อปนาฬิกาสวิสยี่ห้อหรู หรือแฟชั่นสตรีทแบรนด์ก็มีมากมาย ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต สามารถตอบโจทย์ของทุกท่านได้แน่นอน

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงเบียร์หลวงอันดับ 1 ในนครมิวนิก “Hofbrauhaus” / นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมที่พักเมืองมิวนิก (คืนที่ 2)

(Day 7) วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561

มิวนิก  –  สนามบินนานาชาติมิวนิก

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บกระเป๋าสัมภาระก่อนเดินทางสู่สนามบินมิวนิก หากท่านใดมีเอกสารขอคืนภาษี มีเวลาให้ท่านตรวจสอบเอกสารคืนภาษีกับหัวหน้าทัวร์ก่อนเดินทางสู่สนามบิน

10:00 น.            นำท่านเดินทางสู่สนามบินมิวนิก ทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ เที่ยวบิน TG 925 เมื่อผ่านขั้นตอนตรวจหนังสือเดินทางเรียบร้อย มีเวลาให้ท่านเลือกชมสินค้า Duty Free ก่อนออกเดินทาง

**หากท่านใดมีการทำคืนภาษี กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน**

(อาหารมื้อกลางวันบนเครื่อง เสิร์ฟหลังจากออกเดินทางแล้วประมาณ 1 ชั่วโมง)

13:35 น.            ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 925

(Day 8) วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

06:10 น.            เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมทั้งความประทับใจสำหรับการเดินทางครั้งนี้…

 

อัตราค่าบริการ

Austria – Bavaria 8 Days 13 – 20 October 2018 (TG)

รายละเอียด ราคา / ท่าน
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 2 ท่าน (Twin-Double Room) 87,000.- บาท
ผู้ใหญ่ กรณีพักท่านที่ 3 (Tripple Room) 87,000.- บาท
ผู้ใหญ่ กรณีพักเดี่ยว (Single Room) ชำระเพิ่ม   12,000.- บาท

***กรุณาอ่านรายละเอียดการจองทัวร์***

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ( Economy Class) เดินทางเป็นหมู่คณะไปและกลับพร้อมคณะ (กรณีเดินทางไม่พร้อมคณะ กรุณาต่อติดต่อกับบริษัททัวร์ เงื่อนไขตั๋วเป็นไปตามสายการบินกำหนด)
 • ค่าภาษีสนามบินตามรายการบัตรโดยสารเครื่องบิน
 • รถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตลอดเส้นทางตามรายการที่ระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักมาตรฐานตามรายการที่ระบุหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (อาหารพื้นเมือง อาหารจีน อาหารไทย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าของสถานทูต (หากท่านมีวีซ่าแล้ว คืนค่าวีซ่า 2,400.- บาท/ท่าน – กรณีวีซ่าไม่ผ่านแล้วดำเนินการยื่นใหม่ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมด้วยตัวเอง)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์จากเมืองไทยให้ข้อมูลความรู้และอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางท่องเที่ยวที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางในระหว่างเดินทางวงเงินไม่เกิน 1,500,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์กำหนด
 • น้ำดื่มบนรถ 1 ขวด / วัน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง (Passport)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่ระบุ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ในห้องพัก ฯลฯ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋ากรณีเกินกว่าสายการบินกำหนด (การบินไทยกำหนดกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง 30 กก./ท่าน)
 • ค่าบริการขนย้ายกระเป๋าส่งที่ห้องพักในโรงแรมที่พัก (ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ป้องกันการสูญหาย ส่งผิด ส่งล่าช้าหรือกระเป๋าพลัดหลงไปกับคณะอื่น แต่หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการขนย้ายกระเป๋า กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ ทางหัวหน้าทัวร์ยินดีช่วยเหลือท่านด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (หัวหน้าทัวร์) ธรรมเนียมปฏิบัติสากล 1,000.- บาท / ท่าน

การชำระค่าบริการ /การจองทัวร์

 • ผู้เดินทางหรือผู้จองทัวร์ต้องชําระค่ามัดจําท่านละ 30,000.- บาท ภายใน 3 วันหลังจากสำรองที่นั่ง
 • ผู้เดินทางหรือผู้จองทัวร์ชำระค่าบริการส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 21 วัน

*** กรุณาเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีช่วงไฮซีซั่น 45 วัน***

เงื่อนไขการจองทัวร์

 • ยกเลิกการเดินทางก่อน 60 วัน (ปรับ 1,000 บาทเป็นค่าบริการของพนักงาน)
 • ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 – 45 วัน ปรับ 50%
 • ยกเลิกการเดินทางก่อน 15 – 25 วัน ปรับ 100%
 • กรณีมีการดำเนินการออกบัตรโดยสาร และชำระค่าบริการแล้วลูกค้ายกเลิกคิดค่าบริการตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง (บริษัทฯต้องชำระเงินค่าบัตรโดยสารเครื่องบินและห้องพักล่วงหน้า)
 • การบริการทัวร์คิดค่าบริการแบบแพ็คเกจกรณีท่านไม่เข้าชมสถานที่หรือไม่ใช้บริการที่ทางบริษัทจัดไว้ถือว่าสละสิทธิ์ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนส่วนต่างกรณีไม่ใช้บริการ
 • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการ กรณีลูกค้าไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดโดยจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นหลัก
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของคณะและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการชำระค่าเสียหายกรณีเกิดเหตุโดยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ เช่น เหตุการณ์จลาจล ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การประท้วง เหตุการณ์ล้าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย การเปลี่ยนแปลงของสายการบินโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เหตุสุดวิสัย ฯลฯ ที่เป็นเหตุให้ไม่สามารถออกเดินทางได้ตามกำหนด หรือต้องเปลี่ยนแปลงการเดินทางไม่เป็นไปตามโปรแกรม
 • กรณีวีซ่าไม่ผ่านและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้ว บริษัทฯคิดค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าบริการกรณีผู้เดินทางที่ใช้พาสปอร์ตราชการเล่มสีน้ำเงินในการเดินทางท่องเที่ยวและถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าเมือง
 • กรณีสายการบินมีการปรับหรือเปลี่ยนแปลงค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบินหลังจากทำการจอง ทางบริษัทฯขออนุญาตคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงที่เกิดขึ้น
 • กรณีท่านมัดจำเข้ามาแล้วถือว่าท่านรับข้อตกลงของทางบริษัทฯ

เอกสารประกอบการยืนวีซ่า

 1. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน (นับจากวันเดินทางกลับ) และจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าในหนังสือเดินทางพร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต 2 ฉบับ
 2. สำเนาหน้าวีซ่าที่มีเชงเก้นวีซ่าและตราประทับเข้าออกประเทศต่างๆภายใน 3 ปี
 3. หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ วันแสดงตัว
 4. รูปถ่ายขนาด 5 x 4.5 เซนติเมตร (2 นิ้ว) พื้นหลังสีขาว

ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่าง ๆบนใบหน้าหรือศีรษะ เห็นใบหู และคิวชัดเจน ไม่เห็นฟัน ภาพถ่ายล่าสุดที่เหมือนตัวจริง (ไม่เกิน 6 เดือน) ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ ด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า 70-80% ของภาพ และเพื่อความชัดเจน

 1. จดหมายการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ
  • สำหรับพนักงานบริษัท : ระบุชื่อ และตำแหน่งของผู้ยื่น เงินเดือน สิทธิ์ในการลา พร้อมลายเซนและประทับตราบริษัท
  • สำหรับนักเรียน/นักศึกษา: จดหมายรับรองจากทางสถานศึกษา/มหาวิทยาลัย ในกรณีที่กำลังศึกษาอยู่หรือใบประกาศนียบัตร/ใบรับรองจบการศึกษา ในกรณีที่จบการศึกษาแล้ว
  • เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว: ใบอนุญาตประกอบธุรกิจและการค้า ทะเบียนการค้า หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (หรือ ใบรับรองการทำงานอื่น ๆ ที่คล้ายกัน) (สำเนา)

(กรณีเกษียณอายุการทำงานต้องเขียนหนังสือยืนยันการเกษียณโดยผู้สมัคร ทางบริษัทจัดส่งตัวอย่างให้)

 1. จดหมายรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK GUARANTEE) อายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่ยื่นคำร้องและหลักฐานยืนยันทางการเงิน: บันทึกรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (BANK STEATEMT) ย้อนหลัง 6 เดือน รายการล่าสุดไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่ยื่นคำร้อง (บัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่มียอดคงเหลือเป็นบวกเท่านั้น) (บัญชีออมทรัพย์)
 2. กรณีมีผู้สนับสนุนในการเดินทาง กรุณาทำหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมเซ็นชื่อผู้สนับสนุน และรายการเดินบัญชีออมทรัพย์คลอบคลุมระยะเวลา 6 เดือนล่าสุด (BANK STATEMENT) มีตราประทับของธนาคารของผู้สนับสนุนและ หลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ระห่างผู้สมัครและผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ เช่นสำเนาทะเบียนบ้านหรือสูติบัตร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 3. ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ใบสมรส (ถ้ามี)
 4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์ ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  • จดหมายรับรองจากทางสถานศึกษา/มหาวิทยาลัย ในกรณีที่กำลังศึกษาอยู่
  • สูติบัตร (สำเนา)
  • เอกสารการปกครองเด็กของผู้ปกครองฝ่ายหนึ่ง ออกโดยฝ่ายการปกครอง (ในกรณีที่ผู้ปกครองอีกฝ่ายเสียชีวิต ใบมรณะบัตรของผู้ปกครองอีกฝ่าย) (สำเนา)
  • กรณีไม่ได้เดินทางกับผู้ปกครองหรือเดินทางกับผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งการอนุญาตโดยผู้ปกครอง ซึ่งต้องมีลายเซ็นจากผู้ปกครองที่ไม่ได้เดินทางพร้อมกับผู้เยาว์ ออก โดยสำนักงานเขต(อำเภอ) ทั้งนี้ต้องระบุชื่อของบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบผู้เยาว์ ระหว่างที่เดินทางไปต่างประเทศ
  • เอกสารรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมลายเซ็น และ การเงินย้อนหลัง 6 เดือน (BANK STATEMENT)

ติดต่อจองทัวร์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท บีคอนบอย ทราเวล จำกัด (ใบอนุญาตเลขที่ 11/09262)

15/2 ซ.สุคนธสวัสดิ์ 3 แยก 1 แขวง / เขต ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230

www.beaconboytravel.com / Facebook: Beaconboy Travel / Line@:@beaconboytravel

อีเมล์: info@beaconboytravel.com เบอร์โทรศัพท์: 02-048-4757 / 091-7784757