วิ่งชมความสวยงามของกรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก
เมืองโรแมนติค คลาสสิก ที่สุดในยุโรปตะวันออก
ริมแม่น้ำสายสำคัญ วัลตาวา