วิ่งชมเมืองยามเช้า ณ กรุงบูดาเปสก์ ประเทศฮังการี
ไข่มุขแห่งแม่น้ำดานูบ แม่น้ำที่ยาวที่สุดในสหภาพยุโรป