Beaconboy Fun Run วิ่งชม “กรุงริก้า” เมืองหลวงแห่งประเทศลัตเวียยามเช้า ชิลสวยงามสมเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศทะเลบอลติก ในช่วงที่มีแคมเปญเพื่อสันติภาพ “the UNITED BUDDY BEARS” โดยองค์การสหประชาชาติ (UN) จัดแสดงรูปปั้น “หมี” สุดแสนน่ารักจากฝีมือการวาดลวดลายของศิลปินทุกประเทศทั่วโลก ขนาดของตัวหมีสูงประมาณ 2 เมตร จำนวนทั้งสิ้น 140 ตัว เหล่าศิลปินของแต่ละประเทศจะวาดลวดลายสวยงามบนตัวหมี ที่สื่อถึงเรื่องราวเอกลักษณ์ของประเทศนั้น ๆ หมีแต่ละตัวก็จะมีความแตกต่างของลวดลาย แต่ยืนร่วมกันและชูมือขึ้นจับมือกัน สื่อถึงแม้ว่ามีความแตกต่างแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสันติสุข  กรุงริก้าตั้งอยู่ริมแม่น้ำเดากาวา วิ่งชมความสวยงามของแม่น้ำและอาคารทั้งสมัยเก่าและสมัยใหม่ สวยงามเพลิดเพลินไม่แพ้เมืองใหญ่แห่งอื่นในยุโรป :p