Month: September 2018Page 2 of 2

Perfect Europe 11 Days (20 – 30 Oct’18/ TG)

เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย ¨ แฟรงค์เฟิร์ต ¨ ไฮเดลเบิร์ก ¨ ชเปเยอร์ ¨ สตราสบูร์ก ¨ 3 หมู่บ้านฝรั่งเศสแสนสวย ¨ กอลมาร์ ¨ เบิร์น ¨ เมอเรน (หมู่บ้านติดหน้าผาของสวิส) ¨ อินเทอลาเค่น ¨ ยอดเขาจุงเฟรา Top of…

Unseen Nikko 6 Days (Oct- Nov’18 / TG)

ชมดอกโคสเคียส สวนฮิตาชิ ศาลเจ้าโทโชคุ น้ำตกเคง่อน กระเช้าอะเคชิไดระ คาวาโกเอะ วัดอาซากุสะ ชินจูกุ โอไดบะ กำหนดการเดินทาง 12–17 ตุลาคม 2561  หยุดวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 08–13 พฤศจิกายน 2561 วันแรก (1)  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 19:00          พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์…

Europe One For All 11 Days (6-16 Oct/ TG)

เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย แฟรงค์เฟิร์ต -ไฮเดลเบิร์ก -ชเปเยอร์ -สตราสบูร์ก – 3 หมู่บ้านฝรั่งเศสแสนสวย -กอลมาร์ – เบิร์น- เมอเรน (หมู่บ้านติดหน้าผาของสวิส) -อินเทอลาเค่น –ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe -ลูเซิร์น- แซงค์ กัลเลน –รถไฟสายอัพเพนเซล -หมู่บ้านอัพเพนเซล -ลินเดา -ฟุสเซ่น -อินสบรูกก์…

Perfect Europe 9 Days (20 – 28 Oct /TG)

เยอรมัน เชค ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน • นั่งรถไฟฟันเฟือง พิชิต ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe พร้อมสนุกสนานกับ ลานหิมะ และ ถ้ำน้ำแข็ง • ล่องเรือ ทะเลสาบโคนิก ทะเลสาบที่ใสที่สุดในเยอรมัน สวยมาก • เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทเทพนิยายอันสุดโรแมนติกแห่งแคว้นบาวาเรีย • เที่ยวเมือง…

Italy North Roman 9 Days

เข้าชม สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม สิ่งก่อสร้างที่เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เยือน เมืองแห่งป้อมปราการที่ยื่นไปในทะเลสาบกราด้า เซอร์มิออนเน่ สวยและมีเสน่ห์มาก เที่ยว เซียน่า เมืองมรดกโลกแสนสวย รวยสถาปัตยกรรม ที่ท่านจะต้องหลงใหล นั่งรถไฟ ชมอุทยานแห่งชาติ ชิงเกว แตร์เร “ดินแดน 5 หมู่บ้าน” ชมหมู่บ้านติดหน้าผาริมฝั่งหลากสีสัน  เมืองไฮไลท์ที่ยังต้องไปอย่าง ฟลอเรนซ์, ปิซ่า, เกาะเวนิซ,…

“Riga” Latvia Beaconboy Fun Run

Beaconboy Fun Run วิ่งชม “กรุงริก้า” เมืองหลวงแห่งประเทศลัตเวียยามเช้า ชิลสวยงามสมเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศทะเลบอลติก